Kattegatt Syd och kräfttrålningen

Kattegatt Syd är en vindkraftspark som Vattenfall tänker bygga i Kattegatt. PLaceringe av vindkraftsparken är mittemellan två marina skyddsområden (Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund/Röde bank där trålning redan är förbjuden. Den har en stor påverkan på kräftfisket med bas i Träslövsläge och Glommen i Halland. Kräftfisket med bas i Bua påverkas inte i nämnvärd omfattning förutsatt att kablarna dras till södra sidan av Buahalvön och inte till norra.

Konsekvenser

En del kräfttrålare verkar huvudsakligen bedriva sitt kräftfiske i det aktuella området. Om vindkraftsparken byggs blir det omöjligt. Exempelvis VG 59 Lipton och VG 45 Westland. En par andra båtar som fiskat mycket i det aktuella området är FG 96 Cindy Vester och VG 95 Stjärnvik. Dessa fiskebåtar drabbas hårt om vindkraftsparken byggs.

Andra båtar såsom FG 31 Lyngskär, VG 117 Kungsvik, VG 29 Christina och VG 55 Ingarö har bara fiskat i det aktuella området i begränsad omfattning under den period jag undersökt. Men kanske de fiskar mer i området under andra tider eller år vilket också betyder att de kommer att drabbas hårt. För vissa båtar som SIN 77 Melina och FG 37 Evelina saknas uppgifter i Global Fishing Watch.

Kräfttrålning utanför Glommen och Träslövsläge februari – maj 2023. Skyddade havsområden markerade med ljusgröna linjer. Källa: Global Fishing Watch

I havsplanerna är det område där Kattegatt Syd planeras att byggas upptaget som ett viktigt område för fisket. I sådana områden ska förstå inga vindkraftsparker byggas. Det är högst olämpligt speciellt som det också finns planer på skyddade havsområden och vindkraftsparker länge in mot land i området. Där pågår ett mer omfattande kräftfiske. Men uppenbart bryr sig regeringen inte om fiskets intressen. Om Kattegatt Syd byggs kommer det att påverka det nuvarande fisket i Träslövsläge och Glommen på ett starkt negativt sätt. De kommer att få ett mycket mindre område att fiska på. Men slutet på fisket med bas i Halland är det sannolikt inte.

Kompensation?

Ett sätt att kompensera fisket för de förluster av fiskevatten som blir konsekvensen av att vindkraftsparken anläggs skulle kunna vara att tillåta trålfiske i vissa delar av Lilla Middelgrund och Röde Bank/Stora Middelgrund. Det mesta talar också för att det går att bedriva garnfiske och burfiske i en vindkraftspark. Detta måste självklart vara tillåtet och kan då eventuellt bidra till att fisket inte drabbas lika hårt. Men att fiska med garn och bur innebär sämre arbetsmiljö och mindre förtjänster. Det är svårare att fiska i dåligt väder och det är svårt att leva, för att inte säga nästan omöjligt, på burfiske och garnfiske året runt.

Om båtarna minskar fisket med ristförsedd trål kan det också innebär en viss kompensation. I inflyttningsområdena innanför trålfiskegränsen får de dock inte fiska med trål utan rist. Då får de mer fisk i fångsten som kan ge inkomster utöver de som kräftan ger. Men det ger också mer utkast varav en del kommer att vara olagliga. Detta är kanske inte vad regeringen tänkt sig som en eventuell konsekvens av sitt beslut. Det kan också bli så att båtarna måste gå längre för att fiska vilket försämrar ekonomin genom ökade bränslekostnader. Inte heller så bar ur miljö- och klimatsynpunkt.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!