Svenska fiskerättigheter för industrifisk 2023

Det pelagiska fisket i Kattegatt, Skagerak, Nordsjön, Norska havet och Nordatlanten består av konsumtionsfiske av sill, makrill och skarpsill (brisling) samt industrifiske av tobis, kolmule, vitlinglyra (sperling) och skarpsill. Dessutom har svenska båtar ibland kvoter för hästmakrill (taggmakrill) och lodda.

Kvoten av skarpsill i Nordsjön, hästmakrill och lodda fördelas av Havs- och vattenmyndigheten varje år till de båtar som vill ha sådan kvot om det finns en svensk kvot. Exakt hur det fungerar när en båt väljs ut vet jag inte. Denna artikel handlar om industrifisket. Det är fiske som sker med syfte att fånga fisk till fiskmjölsfabrikerna för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

Det ska i detta sammanhang noteras att GG 203 Ginneton inte existerar i nuläget. En ny är under konstruktion. På samma sätt har GG 158 Nimrod (har blivit SG 40 Miraculix), GG 505 Polar och GG 778 Lövön sålts. Deras fiskerättigheter har antingen sålts eller så innehas de av någon annan båt som ägarna också har. Axfish AB som är moderbolag till Nimrod 4 AB är minoritetsägare i GG 64 Astrid-Marie med 11%. Uppgifterna gäller februari 2023 och har i vissa fall ändrats sen dess.

Tobis

Tobis fiskas i Nordsjön under en kort period under april-juni varje år.

GG 229 Clipperton

Pelagiska fiskerättigheter för tobis i Nordsjön
 1. GG 229 Clipperton, 15,54%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 2. GG 330 Carmona, 14,17%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 3. GG 203 Ginneton, 10,72%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 4. GG 206 Ahlma, 10,68%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 5. GG 218 Västfjord II, 10,43%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 6. GG 778 Lövön, 9,59%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 7. GG 204 Tor-ön, 7,60%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 8. GG 207 Torland, 7,60%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 9. GG 158 Nimrod, 6,43%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 10. GG 64 Astrid-Marie, 5,47%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 11. GG 1226 Clippfjord, 1,76%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
Kolmule

Fiskerättigheterna för kolmule utnyttjas i princip aldrig av svenskflaggade fiskebåtar. De byts i allmänhet ut mot sill i byten som i allmänhet sker med danskflaggade båtar.

GG 64 Astrid Marie. Bild: Wärtsilä

Pelagiska fiskerättigheter för kolmule
 1. GG 229 Clipperton, 14,98%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 2. GG 203 Ginneton, 12,02%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 3. GG 330 Carmona, 11,95%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 4. GG 64 Astrid-Marie, 11,00%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 5. GG 207 Torland, 10,67%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 6. GG 204 Tor-ön, 10,67%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 7. GG 778 Lövön, 8,86%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 8. GG 206 Ahlma, 7,98%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 9. GG 218 Västfjord II, 5,37%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 10. GG 158 Nimrod, 2,63%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 11. GG 850 Odeskär, 1,76%, Odeskär AB (Andersson)
 12. GG 505 Polar, 1,07%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 13. GG 690 Vingasand, 0,80%, Johnsson
 14. GG 1226 Clippfjord, 0,26%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
Övrigt

Hästmakrill fiskas i allmänhet ner mot Engelska kanalen eller i Engelska kanalen och lodda vid Grönland. Kvoter finns bara vissa år. De delas ut av Havs- och vattenmyndigheten till båtar som vill ha dem. Sverige har inga kvoter för lodda vid Island eller i Nordnorge. I norsk zon finns en allmän kvot för industrifisk som kan vara tobis, skarpsill eller vitlinglyra (øyepål, sperling).

Skarpsill fiskas i Nordsjön både för konsumtionsändamål och användning i fiskmjölsfabrikerna för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Den kvot som Sverige har delas ut av Havs- och vattenmyndigheten till lite olika båtar varje år.

GG 330 Carmona

Pelagiska fiskerättigheter för industrifisk norsk zon
 1. GG 330 Carmona, 33,90%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 2. GG 229 Clipperton, 33,66%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 3. GG 778 Lövön, 23,40%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 4. GG 206 Ahlma, 9,04%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)

De olika familjerna Ahlström är inte samma familj. De som äger GG 204 Tor-ön är kusiner med de som äger GG 207 Torland. Den Ahlström som är delägare i Ahlma Fiskeri AB är mer avlägset släkt med dem.

Många av de fiskeriföretag som har fiskerättigheter i Nordsjön och Nordatlanten äger också danskflaggade båtar. Astrid Fiske har S 264 Astrid, B-C Pelagic S 438 Bristol, Fiskeri AB Ginneton S 205 Ceton, Ahlma Fiskeri S 206 Ahlma West, Tor-ön Fiske S 204 Tor-ön och Odeskär AS 202 Neptun.

Källa till uppgifterna är Havs- och vattenmyndigheten.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på “Svenska fiskerättigheter för industrifisk 2023”

Kommentarer är stängda.