Båtarna som påverkas av ändrade förhållanden i Västerhavet

Det ska införas ett nytt förvaltningssystem med överförbara fiskerättigheter (TFC) i det demersala fisket i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön. TFC innebär att fiskerättigheter kan säljas, köpas, hyra ut, hyras in, bytas mot andra fiskerättigheter etc. Dessutom kan de utgöra säkerheter för lån. Idag används ett system med årliga fiskemöjligheter som inte är köp- och säljbara. Detta påverkar fiskfisket, räkfisket och kräftfisket. De trålare som ägnar sig åt fiskfiske sysslar i flera fall också med räkfiske eller kräftfiske.

Förutom TFC ska det också göras många andra saker som påverkar fisket. Det finns risk att det blir förbud för bottentrålning i marina skyddsområden. Det skulle påverka räkfisket på Bratten, i Kosterfjorden/Väderöfjorden och Gullmarsfjorden.

Dessutom ska det byggas vindkraftsparker. De förslag som finns påverkar räkfisket i Skagerak och kräftfisket i Kattegatt. Observera att bara landningar och fiskemöjligheter från Skagerak och Kattegatts EU-zon finns med.

Alla dess saker leder till minskat antal fiskebåtar, framförallt inom räkfisket. De båtar som kommer att försvinna är kvotbåtar, en del mindre aktiva trålare, båtar som fiskar mindre än de har fiskemöjligheter för och såna som drivs av personer som har andra inkomstkällor som huvudförsörjning.

Införande av överförbara fiskerättigheter
Räktrålning

Räktrålare som landade under 5 ton år 2022 är båtar som sannolikt kommer att försvinna om TFC införs. Framförallt gäller det kvotbåtar men även andra båtar som ägs av företag med flera båtar. Undantagen är båtar som främst fiskar fisk eller kräfta. De blir sannolikt kvar utom i de fall där samma ägare äger många båtar.

En del båtar som inte är kvotbåtar och ägda av fiskeriföretag med flera båtar och som inte har nåt större annat fiske drivs i allmänhet av mindre aktiva fiskare som försörjer sig på annat. De flesta av dem kommer sannolikt också att försvinna om TFC införs.

Kvotbåtar är fiskebåtar som ägarna bara har för att sitta på ett tillstånd för räkfiske. De används normalt sett inte alls till fiske.

Att införa TFC har ingen betydelse för hur mycket räka det kommer att fiskas. Däremot skapar det möjligheter för en minskning av den olagliga uppgradering av fångsten som förekommer. Det ger också bättre lönsamhet i fiskeriföretagen.

GG 773 Signora

GG 773 Signora

Räktrålare som landade under 5 ton år 2022, landningar 2022, fiskemöjligheter 2023
 1. GG 773 Signora, 4,4, 7,6, Signora Fiske AB, Öckerö**
 2. SD 19 Måsen, 3,0, 15,1, Stefan Johansson, Hamburgsund***
 3. GG 168 Tromsö, 2,7, 7,5, Per Alexandersson/Jan Hallman?, Björkö**
 4. GG 1221 Singapore, 2,2, 15,0, GG 1221 Singapore AB, Rönnäng (samma ägare som Zentha i Rönnäng AB, GG 21 Zentha)
 5. LL 470 Starlet, 1,9, 30,2, Hans Andersson, Smögen***
 6. VG 29 Christina, 1,9, 7,6, AB VG 29 Christina, Träslövsläge**
 7. GG 567 Karlsö, 1,4, 45,2, Jonas Klingander, Hönö*/***
 8. SD 191 Silverön, 1,3, 30,2, Titania Fiskeri AB, Strömstad***
 9. GG 578 Svanvik, 1,2, 37,7, Västfjord Fiskeri AB, Fotö***
 10. LL 161 Svan, 1,2, 11,3, Lars Lebro, Ellös***
 11. SD 748 Odderö, 1,2, 30,2, Havseld AB, Nordkoster*** (samma ägare som Hagberg Fiske AB)
 12. LL 607 Fylgia, 1,1, 7,5, Fiskerederi Fylgia AB, Fisketången**
 13. SD 669 Palermo, 1,1, 7,5, Krossekärrs Fiske AB, Krossekärr**
 14. SD 991 Tärnskär, 1,1, 7,5, Nils Holgersson, Havstenssund
 15. SD 95 Mia, 1,1, 15,1, Gröna Räkan AB, Långesjö/Fjällbacka***
 16. LL 627 Atlas, 1,0, 37,7, LL 628 Atlantic AB, Grundsund**
 17. GG 19 Clinton/GG 69 Valkyria, 1,0, 15,0, Jonas Klingander, Hönö*/***
 18. GG 980 Danafjord, 1,0, 28,2, Fiskeri AB Danafjord, Fotö*** (ägs av Fiskeri AB Ingun)
 19. SD 47 Brattskär, 1,0, 30,2, Ekenäs Fisk HB, Nordkoster***
 20. SD 248 Axö, 1,0, 37,7, SD 437 i Edsvik AB, Grebbestad***
 21. LL 1100 Rio, 1,0, 0, ***
 22. LL 497 Zaida, 1,0, 30,2, Patrik Segersten?, Fisketången***
 23. LL 72 Lagun, 1,0, 30,2, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil***
 24. LL 107 Rimfors, 0,9, 28,2, Arkö Fiske AB, Rönnäng***
 25. GG 350 Liz, 0,8, 7,5, GG 350 Liz AB, Dyrön (samma ägare som Båt GG 330 Carmona)
 26. GG 705 Hamneskär, 0,8, 45,2, Arkö Fiske AB, Rönnäng**/***
 27. GG 704 Timor, 0,6, 11,3, Alexi Timor AB, Hönö***
Fotnoter

Fiskemöjligheterna för räka är halvårsmöjligheter som dubblats. Detta kommer inte att stämma då kvoternas giltighetstid ska ändras från kalenderår till perioden juli-juni

*) Fiskar i huvudsak fisk
**) Fiskar i huvudsak kräfta
***) Kvotbåt

Kräfttrålning

Även en del kräfttrålare kommer sannolikt att försvinna. Det finns dock inte lika många kvotbåtar i kräftfisket och hela kvoten fiskas inte upp. Det är därför troligt att kräftfisket bara påverkas marginellt. Men sannolikt kommer vi att få se att pelagiska fiskeriföretag och räkfiskeföretag skaffar sig en kräfttrålare utifall att de inte har någon idag. Koncentrationsregler kan dock förhindra en alltför kraftig utveckling åt det hållet.

Idag har de Astrid Fiske AB, Fiskeri AB Ginneton, Båt GG 330 Carmona AB, Rossö Fiskeri AB,  LL 628 Atlantic AB och Jonas Klingander egna kräfttrålare. Rossö Fiskeri AB och Svanen Fiskeri AB har kombinerade pelagiska trålare och kräfttrålare. Många räkfiskeföretag fiskar också kräfta med sin räktrålare. Det pelagiska företaget Västfjord Fiskeri AB och fiskfiskeföretaget Vingaskär Fiskeri AB har räktrålare. Viss fiskfiskeföretag fiskar kräfta såväl som räka med sin fisktrålare.

Bottentrålsförbud i marina skyddsområden

De trålare som drabbas av ett förbud mot bottentrålning i Kosterhavets nationalpark är främst de som har sitt huvudsakliga fiske där men även de som bara har delar av sitt fiske där. Nästan alla båtar som fiskar i Kosterhavet fiskar också i ett område utanför det skyddade havsområdet väster om Kosteröarna eller väster om Väderöarna. Endast båtar som landade mer än 5 ton år 2022.

4 båtar har rättigheter att fiska i Gullmarsfjorden, det är så vitt det är känt LL 9 Svartskär, GG 21 Zentha, LL 161 Svan och LL 30 Athena.  Ingen av dem är beroende av fiske i Gullmarsfjorden utan de bedriver sitt mesta fiske på annat håll.

Räkfisket Kosterhavet är helt avgörande för det kustnära småskaliga fisket i norra Bohuslän. Skulle de införas bottentrålsförbud i området skulle det innebära att större delen av räkfisket norr Bohuslän slås ut. Ett bottentrålsförbud i Gullmarsfjorden skulle ha marginell betydelse.

SD 437 Viken

Räktrålare med fiske i Kosterhavet, landningar 2022, fiskemöjligheter 2023
 1. SD 437 Viken, 48,5, 37,7, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik/Grebbestad*
 2. GG 105 Titania, 38,1, 30,2, Titania Fiskeri AB, Fotö*
 3. SD 622 Vanguard, 35,6, 45,2, SD 622 Vanguard AB, Havstenssund*
 4. SD 278 Brattvåg, 31,2, 15,1, Ekenäs Fisk HB, Nordkoster
 5. SD 62 Theres, 27,3, 22,6, Gröna Räkan AB, Grebbestad*
 6. SD 286 Listerö, 24,8, 30,2, Listerö av Grebbestad AB, Grebbestad*
 7. SD 511 Eros III, 23,3, 30,2, Resö Skaldjur AB, Resö
 8. SD 623 Dagny, 22,8, 30,2, SD 623 Dagny AB, Strömstad
 9. SD 341 Sundland II, 19,7, 30,2, SD 341 Sundland AB, Grebbestad
 10. SD 539 Gryning, 17,9, 30,2, AB Nordkosters Fisk, Nordkoster
 11. SD 451 Ferder 3, 14,8, 22,6, SD 451 Ferder AB, Grebbestad**
 12. SD 475 Nippon, 14,8, 22,6, Nippon AB, Strömstad
 13. SD 262 Carona, 13,2, 22,6, ResöRan AB, Resö
 14. LL 467 Gullbris, 9,2, 11,3, Fiskerederi Andersson AB, Smögen*
 15. SD 258 Falken, 7,8, 22,6, Kjell-Åke Sörensson, Strömstad
 16. SD 43 Helgoland, 7,4, 17,0, Gröna Räkan AB, Grebbestad*
 17. LL 425 Vikefjord, 7,0, 30,2, Vikefjord AB, Ulebergshamn*
 18. SD 158 Luna, 5,0, 7,5, Thore Pålsson, Grebbestad
Fotnoter

*) Fiskar främst utanför Kosterhavet
**) Fiskar främst kräfta utanför Kosterhavet

De båtar som fiskar på Bratten är större räktrålare. En del av dem bedriver också riktat fiskfiske eller kräftfiske och då fiskar de i huvudsak utanför Bratten. För en hel del av dem har dock fisket på Bratten en stor betydelse.Ett införande av trålfiskeförbud i Brattens skyddade havsområde skulle troligen innebära en utslagning av en stor del av det svenska räkfisket.

GG 73 Ingun

Räktrålare med fiske på Bratten, landningar 2022, fiskemöjligheter 2023
 1. GG 707 Arkö, 116,4, 45,2, Arkö Fiske AB, Dyrön*
 2. GG 234 Kennedy, 85,4, 37,7, Jonas Klingander, Hönö
 3. GG 73 Ingun, 74,2, 45,2, Fiskeri AB Ingun, Fotö***
 4. LL 628 Atlantic, 69,6, 45,2, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 5. GG 892 Strannefjord, 66,0, 22,6, Hagberg Fiske AB, Björkö***
 6. SD 437 Viken, 48,5, 37,7, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik/Grebbestad*
 7. GG 781 Sandefjord, 43,3, 30,2, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 8. GG 105 Titania, 38,1, 30,2, Titania Fiskeri AB, Fotö*
 9. LL 207 Nautic, 37,6, 45,2, Vingaskär Fiskeri AB, Fisketången*
 10. SD 622 Vanguard, 35,6, 45,2, SD 622 Vanguard AB, Havstenssund*
 11. GG 411 Orion, 28,7, 45,2, Valöskär AB, Vrångö*
 12. SD 578 Vikingö Nord, 24,9, 18,8, SD 578 Vikingö AB, Havstenssund
 13. GG 173 Grace, 14,8, 22,6, Gustav Grundén AB, Önnered***
 14. GG 181 Västerland, 13,1, 17,0, Västerland AB, Hönö***
Fotnoter

*) Fiskar främst utanför Bratten
**) Betydande kräftfiske
***) Betydande fiskfiske

Vindkraftsparker i Skagerak

En del räktrålare har en stor del av sitt fiske i områden där det planeras vindkraftsparker. De som bedrivit mest fiske i sådan områden är GG 707 Arkö, GG 234 Kennedy, GG 73 Ingun, LL 628 Atlantic, GG 892 Strannefjord, LL 207 Nautic och GG 173 Grace. Dessa båtar står för en betydande del av svenskt räkfiske. En utbyggande av de vindkraftsparker som det handlar om (Mareld, Poseidon Nord, Poseidon Syd, Vidar) skulle sannolikt leda till att en del räkfiskeföretag skulle lägga ner.

GG 234 Kennedy

Räktrålare med fiske på områden med planerade vindkraftsparker, landningar 2022, fiskemöjligheter 2023
 1. GG 707 Arkö, 116,4, 45,2, Arkö Fiske AB, Dyrön*
 2. GG 234 Kennedy, 85,4, 37,7, Jonas Klingander, Hönö*
 3. GG 73 Ingun, 74,2, 45,2, Fiskeri AB Ingun, Fotö*
 4. LL 628 Atlantic, 69,6, 45,2, LL 628 Atlantic AB, Grundsund*
 5. GG 892 Strannefjord, 66,0, 22,6, Hagberg Fiske AB, Björkö*
 6. GG 781 Sandefjord, 43,3, 30,2, Västfjord Fiskeri AB, Fotö*
 7. LL 110 Klingerö, 41,5, 11,3, Simon Brorsson, Fisketången*
 8. LL 207 Nautic, 37,6, 45,2, Vingaskär Fiskeri AB, Fisketången
 9. GG 173 Grace, 14,8, 22,6, Gustav Grundén AB, Önnered*
Fotnoter

*) Fiskar främst i andra områden

Vindkraftsparker i Kattegatt

Kräfttrålningen i Kattegatt påverkas starkt av de vindkraftsplaner som finns där. Det är framförallt trålare från Träslövsläge och Glommen som drabbas.De flesta av dem bedriver en stor del av sitt i det område som berörs av vindkraftsparken Kattegatt Syd.

Kräfttrålare med fiske på områden med planerade vindkraftsparker, landningar 2022, fiskemöjligheter 2023
 1. VG 95 Stjärnvik, 54,7, 66,8, Lars och Mats Johansson, Träslövsläge
 2. VG 117 Kungsvik, 45,4, 33,5, Karlsson, Träslövsläge
 3. VG 29 Christina, 25,7, 17,2, AB VG 29 Christina, Träslövsläge
 4. VG 45 Westland, 24,6, 26,6, Westland Fiskeri AB, Träslövsläge
 5. VG 55 Ingarö, 24,1, 32,2, VG 55 i Läjet AB, Träslövsläge
 6. VG 59 Lipton, 19,1, 9,0, Svante Carlsson och Göran Gunnarsson, Träslövsläge
 7. FG 31 Lyngskär, 17,1, 24,3, K. Johansson, Glommen
 8. FG 96 Cindy Vester, 15,6, 25,4, R. Johansson, Glommen

Vilka båtar som fiskar vad är baserat på data från Global Fishing Watch det det senaste året. Landningsuppgifter och fiskemöjligheter kommer från Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer:

2 svar på “Båtarna som påverkas av ändrade förhållanden i Västerhavet”

Kommentarer är stängda.