Narkotikasmugglingen på den jylländska kusten

Flera nederländska bomtrålare misstänks ha landat annat än fisk till de väntande lastbilarna som tar de nederländska fångsterna vidare till Nederländerna.

Danska TV2 har följt av ett antal nederländska bomtrålares rörelser i den danska delen av Nordsjön i nästan två år. Dessutom har de  intervjuat ett stort antal källor hemma och utomlands. Det har då visat sig ett nederländska bomtrålare inte bara fiskar utan också smugglar narkotika, i huvudsak kokain. Samtidigt som de landar fisk i Thyborøn eller Hanstholm landar de också kokain.

Bomtrålarna plockar upp kokainet långt ute i Nordsjön. De möter ett stort containerfartyg, typiskt sett med frukt (bananer framförallt) från Sydamerika. Ombord på fartygen finns personer kopplade till sydamerikanska drogkarteller, som har packat kokainet i vattentäta påsar.

När de passerar upp genom Nordsjön kastar de väskorna överbord, försedda med en liten boj och en GPS-sändare. De nederländska fiskarna har en liten mottagare så de kan se bojens position. De lägger sig sedan i containerfartygets spår, hittar bojen och tar ombord väskan. Därefter transporterar de kokainet till hamn.

Våld och hot

Alla holländska fiskare har inte frivilligt accepterat dessa olagligheter. Flera av dem har fått höra att om de pratar om sig själva eller anmäler olagligheterna kommer det att påverka deras familjer eller så kommer de själva att hamna i trubbel.

Bara förra året dödades 56 personer i Nederländerna med koppling till de kriminella drogsmugglingsnätverken. Så hoten tas på allvar. Flera av de fiskare som har använts som källor av TV2 Danmark fruktar för sina familjers liv och för sig själva.

Rykten i Västjyllands hamnar gör också gällande att minst en lokalinvånare har blivit hotad till livet i Thyborøn. Dessutom ska minst tre personer till och med överfallits i hamnen i Hanstholm. Ingen av de drabbade eller en några vittnen vill träda fram av rädsla för repressalier. En anonym nederländsk fiskare som är inblandad i smugglingen berättar i en intervju med TV2 om sitt deltagande i aktiviteterna. Han varnar också för att de nederländska fiskarna som är inblandade i smugglingen är farliga att ha att göra med och har kopplingar till de nederländska kriminella nätverk.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!