Politikerna som inget begriper

DN har haft en artikelserie om den dåliga svenska fiskerikontrollen. Beskrivningen har exemplifierats med båtar som åkt fast med felaktiga angivelser om storleken på fångster. De båtar som åkt fast kallas industritrålare och det är förmodligen helt riktigt såtillvida att de fiskar sill som går till foder, fiskmjöl och fiskolja. Men det är också vilseledande.

Med ordet industritrålare tänker alla på det stora pelagiska trålarna från Västkusten. Men det är inte dessa trålare som åkt fast. Det är små trålare från Östkusten som åkt fast. Med tanke på att de fångster som berörs handlar om mellan 2 och 10 ton så är det mycket små fångster och mycket små båtar. Det är små båtars landningar som inte alltid kontrolleras och inte alltid vägs. De små båtarna är alla utom två från Östkusten.

Faktum är att de stora industritrålarna från Västkusten (i nuläget finns det 8 stycken) inte fuskar. Allt de fångar vägs och kontrolleras vid landningarna i Danmark. De stora pelagiska trålarna landar alla sin fångster i Danmark och allt vägs.

Vilseledande och felaktigt

Men på grund av artiklarnas märkliga upplägg så tror politikern att det handlar om att de stora pelagiska trålarna fån Västkusten inte kontrolleras. Det är inte sant och journalisten Lisa Röstlund har genom sina artiklar om fiskerikontrollen vilselett å det grövsta. Därför är det inte underligt att politiker med noll kunskap om fiske tror att det är de stora trålarna som inte kontrolleras ordentligt. Några av de politiker som inte begriper och som vilseletts av Röstlunds artiklar är Anna-Caren Sätherberg (S), Emma Nohrén (MP), Johanna Hornberger (M) och Gustav Hemming (C).

Miljöpartiet villl rentutav förbjuda fiske för fiskmjölstillverkning. Det är ett fullkomlig obegripligt förslag för då skulle det en stor del av det kvarvarande kustnära småskaliga fisket mellan Gävle och Hanöbukten försvinna. Fiskfabrikerna i Nogersund och Simrishamn skulle förmodligen lägga ner för konsumfisket av sill skulle också upphöra då det inte går att livnära sig bara på konsumtionsfiske av sill. Det går nämligen inte att sälja strömming/sill från Östersjön till konsument i Sverige. Inga vill köpa den. De som försöker som exempelvis Karlsson med NG 6 Vegas i Oxelösund misslyckas för det mesta.

I DN-artikeln påstås det också att sillbeståndet i Östersjön minskat kraftigt de senaste decennierna. Det är en lögn. Beståndet (SSB) har legat på samma nivå i 30 år.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Politikerna som inget begriper”

Kommentarer är stängda.