Global produktion av sjömat per land

Världens produktion av sjömat är ungefär 200 miljoner ton. Det mesta produceras i Asien och Kina är det land som producerar överlägset mest. När det gäller vildfångad fisk står de för nästan dubbelt så mycket som tvåan, Indonesien. 4 av de tio största producenterna ligger inte i Asien. Det är Peru, USA, Norge och Chile. Ryssland är i detta sammanhang asiatiskt då huvuddelen av fångsten tas i Stilla havet.

Sjömatsproduktion, vildfångat 2020, land, miljoner ton
 1. Kina, 13,4
 2. Indonesien, 7,0
 3. Peru, 5,7
 4. Indien, 5,5
 5. Ryssland, 5,1
 6. USA, 4,2
 7. Vietnam, 3,4
 8. Japan, 3,2
 9. Norge, 2,6
 10. Chile, 2,2
 11. Bangladesh, 1,9
 12. Filippinerna, 1,9
 13. Myanmar, 1,8
Sjömatsodling

När det gäller odlad sjömat står Kina för mer än 4 gånger så mycket än tvåan Indonesien. När det gäller fiskodling dominerar Asien ännu mer. Tre länder utanför Asien återfinns bland de tio största producenterna. Det är Egypten, Norge och Chile.

Sjömatsproduktion, odlat 2018, land, miljoner ton
 1. Kina, 66,2
 2. Indonesien, 15,8
 3. Indien, 7,2
 4. Vietnam, 4,2
 5. Bangladesh, 2,4
 6. Filippinerna, 2,3
 7. Sydkorea, 2,3
 8. Egypten, 1,6
 9. Norge, 1,4
 10. Chile, 1,3
 11. Myanmar, 1,1
 12. Japan, 1,0
 13. Thailand, 0,9

Källa för siffrorna: Fish and Overfishing, Our World in Data. Observera att data för total sjömatsproduktion uppenbarligen innehåller flera fel. Den kan exempelvis inta vara lägre än odlad produktion och vildfångad produktion ihop men det är den i flera fall. Jag har därför valt att inte ta med den tabellen.

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!