Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Västfjord Fiskeri

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Västfjord Fiskeri AB på Fotö är i huvudsak ett pelagiskt fiskeriföretag men de bedriver också demersalt fiske med trålaren GG 781 Sandefjord. Företaget har många ägare varav de flesta heter Gustavsson i efternamn. Delägarna har personliga företag som fungerar som personaluthyrningsföretag som hyr ut personal (dem själva) till fiskeriföretaget.

Under den undersökta perioden fiskade GG 781 Sandefjord enbart i Skagerak. Hamnar de använde sig var främst Göteborg och Fotö men även Smögen och Skagen samt några enstaka gånger andra hamnar. De fiskade i huvudsak räkor: Landningarna 2022 bestod i huvudsak av räkor men en del torsk och sej landades också liksom mindre mängder av flera andra fiskarter.

GG 781 Sandefjord

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!