Den danska havsplanen och fisket

Den danska havsplanen eller havplanen som det heter på danska har inga områden som anses viktiga för fisket markerade på de kartor som presenteras. Cirka 60% av allt havsområde är uppdelat mellan naturskyddsområden och områden för energiutvinning. I Danmarks fall handlar det sistnämnda både om vindkraft som olje och gasutvinning. I Sverige handlar det enbart om vindkraft.

Nästan tredjedel av det hav som återfinns inom dansk ekonomisk zon är avsatt för energiändamål. Cirka 30% är avsatt för naturreservat. Fiske ska också vara tillåtet i cirka två tredjedelar av det naturskyddade områdena. Till det kommer områden för generellt bruk där det också ska vara tillåtet med fiske. Sammantaget blir det förbjudet, omöjligt eller svårt att fiska i cirka 40% av de danska vattnen. Det vill säga om det byggs vindkraft i alla de områden som avsatts för energiändamål.

DFPO nöjda

Danmarks Fiskeriforening PO är nöjd med havsplanen då det slås fast att fisket ska kunna samexistera med naturskydd och vindkraft:

Regeringen skal have ros for det store fokus på sameksistens, der er skrevet ind i aftalen, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

– Jeg synes, den her aftale vidner om, at den brede regering er en klar gevinst for dansk fiskeri, Vandkantsdanmark og den bæredygtige udvikling. For opgaven har været overordentligt vanskelig, og selvom aftalen ikke gør det nemmere at være fisker, så er resultatet bestemt godkendt. Jeg synes det store fokus på sameksistens, giver et godt udgangspunkt for en fortsat udvikling af dansk fiskeri, hvor der skal arbejdes for at beskytte vores fiskepladser, siger Svend-Erik Andersen.

Svend-Erik Andersen är ordförande i DFPO och jag finner hans kommentar något naiv. Möjligtvis handlar det om att den är politisk korrekt i förhållande till en borgerlig regering som han uppenbart stöder. Men helt klart är att det i praktiken inte finns några garantier för att fisket kan fortgå i mer än 30% av de danska haven. Det är också så stor andel av havet som utnyttjas till fiske idag. I 40% kommer det eventuellt inte gå att fiska alls men om miljöaktivister och naturskyddsorganisationer lyckas driva igenom bottentrålsförbud i alla naturskyddsområden kan det handla om en mycket större andel.

Vindkraften

Vindkraftsindustrin vill dessutom att en större del av havet ska användas för vindkraft. I det läget kan det eventuellt bli som i Sverige. Fisket inskränks ytterligare. Det är den stora anledningen till att jag tycker DFPO och Andersen förefaller naiva. Tidigare har han dock uttryckt en mer kritisk syn som jag finner mer trovärdig:

Det er særligt planerne om at tidoble kapaciteten på havvind i Nordsøen med 10.000 nye vindmøller og at etablere flere havvindmøller i lokale farvande, der bekymrer fiskerne.

– Med 10.000 vindmøller i Nordsøen så vil det have store konsekvenser for dansk fiskeri, medmindre man placerer dem klogt, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen.

Fra fiskernes perspektiv er det kloge at placere vindmøllerne uden for de 30 procent af havarealet, som fiskerne lige nu bruger til at fange deres fisk.

Derudover vil de have lov til at fiske med trawl i nærheden af de havvindmøller, der skal stilles op, da fiskene med tiden kan flytte sig til nye områder.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening kræver det en lovændring, og at kabler til vindmøllerne graves 50 centimeter ned under havbunden, så de ikke kommer i karambolage med bundslæbende redskaber, som kun stikker 20 centimeter ned.

Men då hade Danmark också en annan regering.

Läs också:

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!