Svenska havsplaner inte ens värda pappret de är skrivna på

En förskräcklig massa arbete lades ner på att arbeta fram Havsplaner för alla marina områden som ingår i Sveriges ekonomiska zon. Fram kom en plan med områden som var utmärkta för olika ändamål. Det var riksintressen för miljön, riksintressen för kulturen, riksintressen för försvaret, riksintressen för fisket, för energiutvinning, sjöfart och områden för generell användning.

I Skagerak och Kattegatt (Västerhavet) har nästan all yta fått någon form av riksintresse utpekad. I verkligheten har der visat sig att det saknar all betydelse förutom när de utpekats som riksintressen för naturen och försvaret. Vindkraftsföretagen som vill bygga vindkraftsparker till havs skiter fullständigt i de befintliga planerna utan söker tillstånd var som helst. På områden som utgör riksintresse för försvaret. naturen såväl som för fisket med mera.

Det rimliga i det läget borde ju vara att de skulle få avslag. Däremot borde de naturligtvis få tillstånd i områden som definierats som riksintressen för energiutvinning. Men så har det inte blivit. De får utan större tvekan tillstånd på områden som är viktiga för fisket och märkligt nog har de hittills fått avslag när de sökt i områden markerade som viktiga för energiutvinning.

Vindkraftsbolagen bestämmer

Och än värre. Nu ska havsplanerna ändras utifrån var energibolagen önskar bygga sina vindkraftverk. Istället för att låta havsplanerna som arbetats fram under många år styra processen får bolagen bestämma hur det ska bli och så ändras havsplanerna utifrån det. Det är ju ett helt orimligt arbetssätt och har varit redan från början.

Istället för att låta energibolagen söka tillstånd där de så önskar borde de ha tilldelats områden där de kunde söka tillstånd och börja projektera. Det finns gott om områden i Skagerak och Kattegatt som definierats som områden med generell användning. Märkligt nog finns inga områden definierade för energutvinning i Skagerak. Däremot finns ett mindre område i Kattegatt.

Havsplanen för Västerhavet är med andra ord redan från början ofullständig och oduglig när det gäller Skagerak och Kattegatt. Dessutom är ansökningsförfarandet korkat, dyrt och opraktiskt. Resultatet har blivit att vindkraftsbolagen vill bygga sina vindkraftsparker på flera de viktigaste fiskeområdena och att regeringen ger tillstånd till det. I områden där försvaret har intressen och områden där det finns naturskydd tillåts dock inga vindkraftverk.

Dessutom används inte havsplanerna som ett styrdokument utan de ska anpassas i efterhand till energibolagens önskningar. Förfarandet är sanslöst, odemokratiskt och skadlig för den svenska livsmedelsförsörjningen.

Även Danmark har gjort havsplaner. Där är det lika illa eller kanske till och med värre än i Sverige. Det ska jag återkomma till.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!