Sötvattenskräftor har för höga halter miljögifter

Flera svenska sötvattenskräftor har halter av miljögiftet PFAS över det lagliga gränsvärdet för vad som får säljas. Det visar nya tester som Naturskyddsföreningen låtit genomföra av sötvattenskräftor som köpts i butik i augusti 2023. Föreningen anmäler nu försäljningen av kräftorna till Livsmedelsverket och berörda kontrollmyndigheter. Havskräftor berörs inte av problematiken utan har låga halter miljögifter.

– Det här visar både att det finns höga halter av PFAS i vissa svenska vattendrag och att det sprids vidare via kräftor till oss konsumenter. Det är mycket oroande. Sverige måste driva på för att förbjuda alla PFAS i hela EU och stoppa utsläppen till miljön, säger Karin Lexén i ett pressmeddelande. Hon generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har låtit analysföretaget Eurofins undersöka förekomsten av de extremt svårnedbrytbara miljögifterna PFAS i kräftor från svenska insjöar. Fyra av sju testade kräftpaket hade halter över EU:s nya gränsvärde på 5 mikrogram per kilo. Två av dessa var förpackade efter årsskiftet, då det nya gränsvärdet trädde i kraft. De två andra förpackades innan gränsvärdet trädde i kraft i januari 2023.

Naturskyddsföreningen har anmält försäljningen av de kräftor som förpackats efter årsskiftet till Livsmedelsverket och berörda kommuner som är kontrollmyndighet.

– Kontrollen brister idag. Livsmedelsverket måste tillsammans med kommuner och livsmedelsproducenter se till att matvaror testas och säkerställa att inga livsmedel med för höga halter PFAS når butikerna. Vi som konsumenter måste kunna känna oss trygga med vad vi köper, säger Karin Lexén.

Även blåmusslor, havskräftor och räkor undersöktes, två prov av respektive sort, men ingen av dessa hade PFAS-halter som överskred gränsvärdet. Blåmusslor innehöll allra minst PFAS.

Gränsvärde

Den 1 januari 2023 infördes för första gången juridiskt bindande gränsvärden i EU för hur mycket PFAS som får finnas i ägg, fisk, skaldjur samt kött som säljs inom EU. Gränsvärdena gäller för PFAS-4, fyra av de mest undersökta PFAS-kemikalierna: PFOS, PFHxS, PFOA, och PFNA. För kräftdjur och musslor är gränsvärdet 5 mikrogram per kilo. Företag som säljer dessa livsmedel är skyldiga att se till att lagkravet uppfylls. Läs mer om gränsvärden här.

PFAS

PFAS är samlingsnamnet för tusentals så kallade ämnen högflorerande ämnen. De är kemikalier som skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. PFAS är extremt svårnedbrytbara och kan öka risken för bland annat cancer, fertilitetsproblem samt påverka immunförsvaret. Just nu diskuteras ett förslag till förbud av alla PFAS i hela EU.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!