Inför årets hummerpremiär

Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

Burar/tenor som förloras kan fortsätta att fånga både skaldjur och fisk år efter år. Det kallas spökfiske och kan skada bestånden av fisk och skaldjur på sikt.

– Vi vet att det, framför allt inom fritidsfisket, tidigare förlorats många burar som fortsätter fiska även efter väldigt lång tid i vattnet. Fisk, hummer och krabbor går in i burarna men kommer inte ut igen. Redskapen agnar så att säga sig själva, säger Martin Karlsson i ett pressmeddelande. Han är utredare på HaV.

Från och med i år ska redskap vara utformade så att de inte fortsätter fånga fisk eller skaldjur om de förloras i havet.

Låter fångsten ta sig ut

Burar/tenor ska alltid vara försedda med minst ett rymningshål i nederkant av varje rums yttervägg. Rymningshålet ska vara utformat så att en cylinder om minst 15 cm i diameter kan föras igenom hålet. Rymningshålet ska hållas stängt med hjälp av en högst 3 mm tjock, enkel, obehandlad bomullstråd utan kärna.

En bomullstråd av den dimensionen går sönder efter tre till fyra månader i vattnet, det vill säga väl avvägt till hummersäsongens längd. Då öppnas rymningshålet och redskapet fiskar inte längre. I de allra flesta fall använder man gavlarna på kortsidorna som rymningshål och stänger gavlarna med bomullstråd i en snara till stängningskroken.

– Det finns många olika typer av burar och ungefär lika många lösningar på hur man kan modifiera buren för att passa den nya regeln. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns det beskrivet hur man på olika sätt kan lösa detta tekniskt, förklarar Martin Karlsson.

Gäller burfiske längs kusterna med vissa undantag

Att förse burar med bomullstråd som begränsar spökfiske gäller vid allt burfiske längs kusterna med undantag för kommersiellt fiske efter krabbtaska, havskräfta och vid burfiske efter snäckor.

– Dessa fisken behöver regleras på annat sätt eller åtminstone med en lösning som fungerar i fisken som pågår året runt. Vi utvärderar för närvarande detta och ser över vilka lösningar som kan tänkas finnas, men generellt förloras färre antal tinor i det yrkesmässiga fisket, säger Martin Karlsson.

Högst sex hummertenor samtidigt

Premiär för hummerfisket 2023 är den 25 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska till och med 30 november och yrkesfiskare till och med 31 december. Fritidsfiskare får använda högst sex hummertenor samtidigt.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!