Det svenska insjöfisket – landningar 2022

Det yrkesmässiga svenska insjöfisket bedrivs huvudsakligen i de stora sjöarna, Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. De viktigaste arterna är signalkräfta, gös och siklöja. Vilka arter som är viktiga i en viss sjö varierar. Alla tre arterna är viktiga i Vänern, i Vättern handlar det enbart om signalkräfta, i Mälaren om gös och i Hjälmaren om signalkräfta och gös. Syftet med ålfisket är i allmänhet att flytta ålarna förbi kraftverken.

I flera sjöar fångas även brax. Både vid ett riktat fiske och som bifångst. Huvuddelen av den fångade braxen används troligen till bete i kräftburar. Det gäller troligen också andra karpfiskar.

Fiskelicenserna är personliga och landningarna redovisas därför per person. Om de aktuella yrkesfiskarna har ett företag (som jag kunnat hitta) i form av aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag samt om de har firmanamn på sin enskild firma nämner jag också det. En del yrkesfiskare bedriver fiske i flera sjöar och en del fiskar även i havet.

År 2021 fördelade sig fångstvärdena i sötvatten så att det fiske som drog in mest pengar var fisket i Vänern följt av Vättern, Hjälmaren och Mälaren. När det gäller vikt så dominerade också Vänern men därefter följde Hjälmaren och Mälaren med Vättern på sista plats.

Fisket 2021

Vänern

Fisket i Vänern handlar som siklöja som fiskas för tillverkning av vänerlöjrom, gös och signalkräfta. När det gäller enskilda yrkesfiskare är bara totala landningar över 5 ton är med med undantag för när det gäller kräftor då alla som landat över 3 ton per år är med. Siklöjefiskarna finns främst I Västergötland, de största kräftfiskarna är familjen Gustafsson på Vänersnäs och de stora gösfiskarna finns främst i nordöstra och norra Vänern.

Övrig fisk är bland annat sik, lake och brax. Cirka 20 ton lake fångas varje år som bifångst, främst vid fiske efter gös, öring och sik. Varje år landas cirka 50 ton brax som fås som bifångst vid annat fiske. Sannolitk fångas även del del andra karpfiskar.

Fisket i Vänern viktmässigt per art 2021, art, vikt i ton
 1. Siklöja, 238
 2. Gös, 113
 3. Kräfta, 44
 4. Abborre, 32
 5. Gädda, 29
 6. Ål, 22
 7. Sik 15
 8. Lax, 5
 9. Öring, 4
 10. Övrigt, 115

När det gäller siklöjefiskarna är det en del som inte bedriver nåt annat fiske.

De största siklöjefiskarna i Vänern, landad mängd siklöja i ton 2022
 1. Boris Åström, 24,2, Boris Fisk
 2. Anders Larsson, 17,5, Bärstavikens Fisk
 3. Jörgen Karlsson, 16,5, Jörgen Karlsson’s Fisk
 4. Mikael Nylander, 16,4, Lidköpings Sanering AB
 5. Thommy Möller, 15,3, T Möller Boat & Fishing AB
 6. Anders Jonsson, 14,2
 7. Sören Gustafsson, 13,3, Spikens Fiskrökeri
 8. Hans Persson, 12,7
 9. Ulf Svanberg, 10,9
 10. Jens-Peder Abrahamsson, 9,1, Östersundets Fisk
 11. Roland Gustavsson, 8,9, Hörvikens Fisk AB
 12. Johan Berling, 8,9, Berling Fisk AB
 13. Ola Lindberg, 8,8,  Lindbergs Fiskeri AB
 14. Fredrik Håsteen, 8,2, Badängens Rök & Fiskeri AB
 15. Mats Kjellgren, 8,2, Badängens Rök & Fiskeri AB
 16. Anders Agö, 7,8, Brommösunds Fisk
 17. Freddie Pettersson, 7, Rackeby Fisk
 18. Fredrik Mattsson, 6,3, Fredriks Fisk och Miljöprodukter AB
 19. Mattias Tengbom, 6,0, Tengboms Fiskeri & Montagetjänst
De största kräftfiskarna i Vänern, landad mängd kräfta i ton 2022
 1. Christian Gustafsson, 7,3
 2. Jimmy Gustafsson, 4,6
 3. Tommy Karlsson, 4,4
 4. Freddie Pettersson, 3,8, Rackeby Fisk
 5. Anders Larsson, 3,6, Bärstavikens Fisk
 6. Konny Gustafsson, 3,0
De största gösfiskarna i Vänern, landad mängd gös i ton 2022
 1. Fredrik Mattsson, 19,2, Fredriks Fisk och Miljöprodukter AB
 2. Mats Kjellgren, 10,4, Badängens Rök & Fiskeri AB
 3. Ola Lindberg, 10,0,  Lindbergs Fiskeri AB
 4. Fredrik Håsteen, 9,5, Badängens Rök & Fiskeri AB
 5. Jörgen Nilsson, 5,4
Vättern

I Vättern är kräftfisket det överlägset viktigaste fisket men det finns också ett fiske av lake, röding och öring som är viktigt för ett fåtal yrkesfiskare. Övrig fångst är i huvudsak lake (år 2020 landades 27 ton lake) som fiskas i ett riktat lakfiske.

Fisket i Vättern viktmässigt per art 2021, art, vikt i ton
 1. Kräfta, 155
 2. Röding, 5
 3. Öring, 4
 4. Abborre, 4
 5. Siklöja, 3
 6. Gädda, 1
 7. Övrigt, 18
De största kräftfiskarna i Vättern, landad mängd kräfta i ton 2022
 1. Petter Jakobsson, 18,9, Klosterdelikatesser AB
 2. Anders Carlén, 15,4, 4C Trading AB
 3. Mattias Ahlin, 15,0, Ahlins Företagstjänst i Hjo AB
 4. Peter Ahlin, 14,3, P-A’s Allservice AB
 5. Samuel Gustafsson, 11,3, Gustavssons Fisk och Kräftor i Hjo AB
 6. Rolf Gustafsson, 10,9, Gustavssons Fisk och Kräftor i Hjo AB
 7. Thomas Holmesjö, 8,2, Kräftor & Guidefiske i Vättern AB
 8. Conny Roth, 7,2, Wettern skalet HB
 9. Jimmy Gustafsson, 7,3, Borghamns Fisk
 10. Kennet Lundström, 5,2
 11. Zeth (Set) Rylander, 5,2
 12. Patrik Grönlind, 3,9, Klangahamns Fisk
 13. Magnus Johansson, 3,7, MJ Fiske
 14. Jonny Stål, 3,3, Fiskeredskap J. Ståhl
Mälaren

Förr i tiden var siklöjefisket viktigt i Mälaren men det är av obetydlig omfattning sen lång tid tillbaka. Idag är gösfisket det klart viktigaste Övriga fångster är bland annat små fångster av lake och brax samt andra karpfiskar som fås som bifångst i gösfisket.

Fisket i Mälaren viktmässigt per art 2021, art, vikt i ton
 1. Gös, 133
 2. Ål, 48
 3. Gädda, 18
 4. Siklöja, 10
 5. Abborre, 7
 6. Övrigt, 8
De största gösfiskarna i Mälaren, landad mängd gös i ton 2022
 1. Daniel Vidlund, 12,8, Mälarfisk AB
 2. Anders Loberg, 12,7, Anders Loberg AB
 3. Gustaf Welin, 10,0
 4. Peter Loberg, 7,8
 5. John Berglund, 7,2, Fiskarn i Borgåsund
 6. Per Vidlund, 7,0, Ängsö Fisk AB
 7. Joakim Hagström, 6,6
 8. Magnus Sandkvist, 6,0
 9. Mats Eriksson, 5,4
 10. Mattias Lindström, 5,4
 11. Daniel Eriksson, 5,4
 12. Jan Vidlund, 5,3
 13. Dennis Sandkvist, 5,3
Hjälmaren

Gösfisket är det överlägset viktigaste fisket i Hjälmaren följt av kräftfisket. Övrig fisk är bland annat lake och brax. Lake landas enbart i väldigt små mängder men det landas varje år cirka 30 ton brax. Sannolikt fångas även en del andra karpfiskar. I huvudsak är det bifångst vid gösfiske.

Fisket i Hjälmaren viktmässigt per art 2021, art, vikt i ton
 1. Gös, 190
 2. Kräfta, 68
 3. Gädda, 21
 4. Abborre, 21
 5. Ål, 10
 6. Övrigt, 43
De största gösfiskarna i Hjälmaren, landad mängd gös i ton 2022
 1. Henrik Eriksson, 18,2
 2. Jonas Andersson, 16,0, Vinöfiskarn AB
 3. Magnus Gustafsson, 12,7, M. Gustafsson Fiske
 4. Niklas Johansson, 11,1, Niklas Fisk AB
 5. Fredrik Johansson, 10,4
 6. Håkan Olofsson, 10,4, Hjälmarkräftan
 7. Ingemar Andersson, 10,4
 8. Anders Gustafsson, 7,8, Anders Gustafsson Fiske-Charter-Trafik
 9. Hans Johansson, 7,4
 10. Erik Karlsson, 6,2
 11. Joakim Århammar, 5,4
 12. Peter Molin, 5,3
 13. Lennart Karlsson, 5,1, NackhällsFisk AB
 14. Filip Andersson, 5,0
 15. Björn Eriksson, 5,0, V & G Consulting AB
 16. Emil Andersson Svanlind, 5,0, Kräftmästarn
 17. Anna Gunnarsson, 5,0, V & G Consulting AB
De största kräftfiskarna i Hjälmaren, landad mängd kräfta i ton 2022
 1. Ulf Cederlöf, 6,9
 2. Jonas Andersson, 4,7, Vinöfiskarn AB
 3. Tommy Pettersson, 4,7
 4. Emil Andersson Svanlind, 3,9, Kräftmästarn
 5. Martin Karlsson, 3,2, NackhällsFisk AB
 6. Joakim Århammar, 3,1
 7. Anton Johansson, 3,1
 8. Håkan Olofsson, 3,1, Hjälmarkräftan
Övriga sjöar

I övriga sjöar fiskas främst lax och gös.

Fisket i övriga sjöar viktmässigt per art 2021, art, vikt i ton
 1. Lax, 50
 2. Gös, 45
 3. Ål, 23
 4. Abborre, 15
 5. Gädda, 12
 6. Kräfta, 1
 7. Röding, 1
De största gösfiskarna i övriga sjöar, landad mängd gös i ton 2022
 1. Fredrik Turski, 6
 2. Jonas Ekwall, 6, Tiraholms Fisk AB
 3. Leif Andersson, 5,9

Landningsuppgifter från Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!