Ryskt-norskt fiskeriavtal om kvoter för 2024

Genom digitala förhandlingar har Norge och Ryssland kommit överens om ett fiskeavtal för 2024. Avtalet är det viktigaste och största bilaterala fiskeavtalet som Norge har. Avtalet gäller fiske i Barents Hav.

– Det er bra at vi har inngått en fiskeriavtale med Russland, til tross for at vi også i år befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Enigheten sikrer en langsiktig og bærekraftig havforvaltning i nordområdene, og er grunnleggende for at vi kan ta vare på torskebestanden og de andre artene i Barentshavet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i ett pressmeddelande.

– Det er særlig gledelig at vi har fått en så høy loddekvote som 196 000 tonn. Dette er den høyeste loddekvoten siden 2018. Vi er også fornøyd med at det ble en såpass stor reduksjon av blåkveitekvoten, fra 25 000 tonn til 21 250 tonn. Det er usikkerhet om situasjonen for denne bestanden, og da er det viktig at partene viser ansvar og reduserer kvoten. Det er også grunn til å trekke fram uer-bestanden, som fortsatt vokser og har kommet opp på et nivå hvor den har blitt en viktig ressurs for norsk fiskerinæring, sier Myrseth.

Kvoter

Den totala kvoten för nordostarktisk torsk för 2024 fastställdes till 453 427 ton, i linje med förvaltningsplanen. Det innebär en minskning med 20 procent från 2023 års kvot. Kvoten fördelas mellan Norge, Ryssland och tredje land enligt samma mönster som tidigare år. Norges andel av kvoten för 2024 är 212 124 ton.

Den totala kvoten för kolja är satt till 141 000 ton för 2024. Det är något högre än vad som följde av förvaltningsplanen. Norges andel av kvoten för 2024 är 70 605 ton.

En total kvot för lodda år 2024 på 196 000 ton har fastställts, i linje med förvaltningsplanen. Det är en ökning med 134 000 ton och är den högsta lödkvoten sedan 2018. Den norska andelen uppgår till 117 550 ton.

Den totala kvoten för mindre hälleflundra år 2024 är satt till 21 250 ton. Det är en minskning med 3 750 ton. Norges andel av kvoten är 10 823 ton.

En total kvot för djuphavskungsfisk (djuphavsuer) har satts till 70 164 ton för 2024. Det är en ökning med 3 385 ton från 2023. Norges andel av kvoten blir 48 518 ton.

Parterna är också överens om att fortsätta arbetet med förvaltningsplanen för lodda, räkor, piggvar och hälleflundra.

Forskningssamarbete

Fiskeavtalet innehåller även tekniska föreskrifter för utövande av fiske, kontrollåtgärder och forskningssamarbete. Det finns ett långvarigt och omfattande forskningssamarbete mellan Norge och Ryssland om levande marina resurser och ekosystemet i Barents hav och parterna enades om ett gemensamt norsk-ryskt forskningsprogram för 2024.

Bilateral arbetsgrupp

Ryska forskare har tillfälligt stängts av från att delta i arbetsgrupper och liknande i Internationella rådet för havsforskning, ICES. Kvotrekommendationerna för 2024 för de bestånd vi förvaltar tillsammans med Ryssland har därför även i år tagits fram i en bilateral arbetsgrupp mellan Havsforskningsinstitutet och det ryska forskningsinstitutet VNIRO. Arbetsgruppen har följt den metod och det ramverk som ICES använder för beståndsbedömning och rådgivning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!