Massdöd för krill i Gullmarsfjorden

Tusentals döda nordliga lysräkor (Meganyctiphanes norvegica) som oftast kallas krill eller nordlig krill har flutit i land i Skredsvik vid Gullmarsfjorden en bit väster om Uddevalla. Vad som har hänt med krillen och varför den dött i mängder är ännu oklart:

Bohusläningen var i kontakt med SVA i Uppsala som säger att när det är så många döda som i det här fallet kan det teoretiskt sett handla om att lysräkorna drabbats av någon form av syrebrist, salthaltsförändringar eller liknande förändring.

Nordlig lysräka/nordlig krill. Bild: Uwe Kils. Licens: CC BY-SA 3.0

Nordlig krill finns i hela Skagerak inklusive Gullmarn och ner till centrala Kattegatt. I övrigt finns den finns den från Island ner till Brittiska öarna och i nordost till Barents hav. Den finns längs den norska kusten in i Skagerrak och vidare ner längs Europas atlantkust till norra Afrika och även in i Medelhavet. Den finns också från västsidan av Grönland och söderut till nära Cape Hatteras, 34°N längs kusten av östra Kanada och USA.

På dagen uppehåller krillen från drygt 100 m och djupare, medan den på natten vandrar uppåt mot ytan för att söka föda i djupintervallet 0–100 m. Vanligen utgör mindre zooplankton den huvudsakliga födan, men i täta bestånd av fytoplankton (encelliga växtplankton) äter arten även dessa. Det är en liten räka som blir 22–45 mm lång.

Krill fiskas i Antarktis för att bli Omega-3-produkter. Det handlar då om en annan art, Antarktisk krill (Euphausia superba). Annars är krill främst föda för valar och fiskar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!