Sågverksägarna från Skåne fortsätter med sina dumheter

Sågverksägarna Ravanis från Skåne har på nåt sätt utsett sig själva till experter på fiske. Men de ståndpunkter och åsikter de sprider är i allmänhet helt väsensskilda från verkligheten och sanningen. Nu har de skrivit en debattartikel i SVD där de vidhåller att trålförbudet i Öresund lett till att det fortfarande finns ett torskbestånd där.

Dessutom hävdar de att Öresundsfisket var det som räddade Sverige från svält och att det bara där fanns småskaliga fiskebåtar. Det är fel på många sätt.

Flertalet svenska fiskebåtar fanns då som nu i Bohuslän och Göteborgsområdet. De flesta av dem var då som nu små båtar. Ångtrålarna som de skriver om hade i det stora hela en liten betydelse. För sillfisket hade de dock en stor betydelse.

Ångtrålarna hade svårt att fiska under kriget, men framförallt kunde de inte konkurrera med de bohuslänska småtrålarna och snörpvadsbåtarna som förseddes med tändkulemotorer i allt snabbare takt. Det var inte Öresundsfisket som fixade fisken till svenskarna. Det var precis som idag i huvudsak bohuslänningarna.

Trålning

Trålning har aldrig varit tillåten nära den svenska kusten och har aldrig förekommit i de flesta av Bohusläns fjordar. Men det finns ingen torsk i Bohusläns fjordar. Trålfiske kan inte vara orsaken till det. Dessutom kan vi numera också konstatera att torskbeståndet i Öresund också kollapsat.

Fiske av torsk i Öresund är numera förbjudet förutom ett mindre omfattande yrkesfiske med garn. Fritidsfisket är helt stoppat. Kollapsen i Öresund sammanfaller med varmare vatten på grund av klimatet och att sälen brett ut sig till området.

De påstår också att de så kallade industritrålarna förstör bottnar och orsakar stora koldioxidutsläpp. Det är också totalt fel. Med begreppet industritrålare menas trålare och snörpvadsbåtar som fiskar för fiskmjölsindustrins räkning.

Dessa trålare som kan var små eller stora använder flyttrålar som också kallas pelagiska trålar. Det är ett redskap som inte rör havets botten. De är också de båtar som använder minst bränsle per kilo fisk. De stora utsläppen står de mindre trålarna för. Kräft- och räktrålarna. Per kilo fisk orsakar också små garnbåtar och burfiskebåtar stora utsläpp.

Matförsörjning

Till slut använder de första världskriget som argument för att bara ett småskaligt fiske ska få finnas. Detta då det under den perioden bara gick att fiska invid kusten. Problemet med argumentationen är att det då fanns gott om fisk invid kusten. Det finns det inte idag.

Fisket i Öresund som de använder som exempel handlade då i huvudsak om sillfiske. Det är inte möjligt idag då sillbeståndet i västra Östersjön som det fisket bygger på har kollapsat på grund av klimatförändringar. Det finns ingen sill att fiska och som jag nämnde tidigare finns det inte heller nån torsk.

Att Sveriges matförsörjning delvis skulle kunna klaras genom småskaligt och kustnära fiske i bland annat Öresund är helt enkelt fantasier som saknar koppling till verkligheten. Och bestånden kommer inte tillbaks genom att trålfiske förbjuds för det är redan förbjudet invid kusten och i alla fjordar (förutom Gullmarsfjorden där ett par båtar får tråla räka under ett begränsat antal dagar). Fisken har ändå inte kommit tillbaks.

Bristen på återhämtning kan inte kopplas till trålfiske. Inte heller försvinnandet kan kopplas direkt till trålfiske, däremot delvis till att det under slutet av 1970-talet och 1980-talet fiskades för mycket. Att förbjuda trålfiske skulle inte göra att fisken kom tillbaks.

Det enda som skulle ske är att nästan allt svenskt fiske skulle försvinna. De sista fiskelägena i Bohuslän (där de flesta finns) och övriga landet skulle dö. Det är vad sågverksägarna Ravanis föreslår. Det svenska fiskets totala nedläggning.

Fel, fel, fel

Ravanis har i sin debattartikel lyckats producera en mängd faktafel, en falsk historieskrivning, en falsk verklighetsbeskrivning och en falsk bild om hur matförsörjningen skulle kunna garanteras om det blev ett storkrig i Europa. Det är förvånande att en tidningen ens kunde tänka sig att publicera den. Men redaktörerna på tidningarna vet förstås inte heller nåt om fiske.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!