Stärkt fiskerikontroll för ett mer hållbart fiske

Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att försöka bidra till ett hållbart fiske.

Ändringarna innebär bland annat en gradvis övergång till att all fångstrapportering från yrkesfiskarna ska ske elektroniskt. Alla fiskefartyg, oavsett storlek, ska dessutom ha system för positionsövervakning. Det betyder AIS eller VMS även på små båtar.

Det hela verkar ju helt orimligt om vi pratar om små plastbåtar som används för att vittja fällor vid Norrlandskusten, vittja bottengarn för ål eller ta upp garn. Även för mindre båtar på Västkustenssom används för ett begränsat burfiske, dörjfiske och garnfiske verkar detta vara att ta i för mycket. Och det innebär ju också att fritidsfiske får fördelar framför yrkesfiske. Ett fritidsfiske som inte utsätts för kontroller och kan sälja sin fisk svart utan problem. Sannolikt kommer det alltså att öka fiskeribrottsligheten.

Kameror

Det införs också krav på kameror på vissa fiskefartyg med totallängd på 18 meter eller mer och möjlighet för medlemsländerna att utöka kraven även till mindre fartyg.

– Det gäller fiske där behovet av kontroll är extra stort, säger Niclas Törnell i ett pressmeddelande. Han är chef för HaV:s avdelning för fiskerikontroll.

Frågan är vad detta i praktiken kommer att betyda. Större pelagiska fiskebåtar kommer att få kameror. Det är uppenbart. Större räktrålare och fisktrålare också. Men hur är det med de mindre mellanstora räktrålarna som hör till de fiskebåtar där det finns problem med regelefterlevnaden? Och med de mindre pelagiska trålarna i Östersjön? Kräfttrålarna?

Börjar gälla stegvis

De flesta ändringarna börjar gälla om två eller fyra år. För att yrkesfiskarna och berörda myndigheter ska ha möjlighet att anpassa sig, börjar de nya reglerna gälla stegvis. EU-kommissionen ska nu ta fram detaljerade bestämmelser för hur olika regler ska se ut och användas praktiskt.

Effektivare fiskerikontroll

Den nya lagstiftningen rör cirka 70 procent av de befintliga reglerna för fiskerikontroll. Syftet är att öka följsamheten mot reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken. Reglerna anpassas till den tekniska utvecklingen och annan nyare lagstiftning, till exempel när det gäller skydd av personuppgifter.

– På flera områden kommer de nya reglerna göra att vi kan bedriva en effektivare fiskerikontroll, säger Niclas Törnell.

Med tanke på de problematiska konsekvenser som jag skrivit om ovan undrar jag dock om det inte blir tvärsom. Sämre kontroll och mer olagligt fiske. Men det kanske ordnas genom att fritidsfiskare måste vara registrerade.

Eller i alla fall kanske det är tanken. Men ärligt sagt låter det ju som en omöjlighet i Sverige. Vem som helst kan ju fiska när som helst i havet. Och det finns ju i stort sett ingen möjlighet att kontrollera detta. Troligen kommer detta därför ändå att leda till en ökning av det olagliga fisket och den olagliga försäljningen av fisk. I praktiken blir det en försämrad kontroll av det småskaliga fisket invid kusten. I alla fall inga som helst förbättringar.

Exempel på förändringar:
  • Nya undantag införs för toleransmarginalen, alltså för den tillåtna skillnaden mellan fångstens uppskattade vikt i loggboken och den faktiska vikten vid vägning. Bland annat kommer undantagen för fångster som omfattas av den fleråriga planen för Östersjön ändras och på sikt fasas ut.
  • En successiv övergång till att alla fiskefartyg oavsett storlek ska ha system för positionsövervakning.
  • En successiv övergång till att all rapportering från fiskets aktörer ska ske elektroniskt, oavsett storlek på fartyg. Det inkluderar bland annat loggbok, landningsdeklaration, omlastnings- och transportdokument.
  • Utökade krav på spårbarhet av fiskeriprodukter till att omfatta även importerade produkter, sötvattensfångst och fler vattenbruksprodukter.
  • Krav på kameror ombord på fiskefartyg med totallängd på 18 meter eller mer i vissa fisken där behovet av kontroll är extra stort. Möjlighet att införa kameror även på mindre fartyg.
  • Ett nytt EU-gemensamt system för hantering av fångstintyg vid import av fiskeriprodukter.
  • Krav på registrering av fritidsfiskare och rapportering av vissa arter vid fritidsfiske.
  • EU-gemensamma bestämmelser kring sanktioner och vad som ska anses vara en allvarlig överträdelse.

Läs mer om fiskerikontroll

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!