Fisket och politikerna i miljö- och jordbruksutskottet

På den nationella yrkesfiskekonferensen om några dagar ska representanter för de flesta partier i miljö och jordbruksutskottet delta. I alla fall är det tänkt så. De som alltså ska delta är Emma Nohrén (MP), Johanna Hornberger (M), Kjell-Arne Ottosson (KD), Tomas Kronståhl (S), Anders Karlsson (C), Andrea Andersson Tay (V) och Tomas Brandberg (SD).

Miljöpartiet

Emma Nohrén är främst känd för att hon vill förbjuda svenskt fiske genom förbud mot trålfiske och förbud mot fiske i marina skyddsområden. Detta trots att fisket i hennes hemkommun Tanum till största delen är småskaligt kustnära trålfiske som till stor del sker i ett marint skyddsområde. Hon har varit aktiv inom fiskeripolitiken under mycket långt tid. Jag har skrivit många artiklar som kritiserar hennes inställning i fiskerifrågor.

Det senaste galna tilltaget från Nohréns sida är att regeringen anmälts till EU-domstolen. Hon är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet,

Moderaterna

När det gäller moderatpolitikern Johanna Hornberger är det så att också hon är en av många politiker som inte förstår hur fisket fungerar. Exempelvis har hon i Dagens Industri skrivit en debattartikel där hon tror att en utflyttning av trålfiskegränsen skulle gynna det småskaliga fisket. Verkligheten är dock den motsatta. Det skulle missgynna det småskaliga fisket då huvuddelen av det småskaliga kustnära fisket är trålfiske. Framförallt gäller det fisket av sill/strömming. Suppleant i utskottet.

Kristdemokraterna

Kjell-Arne Ottosson från kristdemokraterna tycks i fiskerisammanhang mest ha gjort sig känd för att prata men inget göra. Han har varit betydligt mer engagerad i frågor som berör jakt.

Men en sak har han gjort. Föreslagit att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska läggas ner. Riktigt hur han tänkt sig att det då ska fungera med fiskerikontroll, tillstånd för att vara yrkesfiskare och annat framgår inte riktigt. Men har han rätt i att det finns ett missnöje med HaV. Men lösningen på det är knappast att lägga ner myndigheten. Vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet,

Socialdemokraterna

Sossen Tomas Kronståhl sällar sig till de andra okunniga politikerna. Han skrev nyligen en debattartikel i Gefle Dagblad som är full med missuppfattningar, felaktigheter och verklighetsfrämmande önskemål. Det handlar bland annat om felaktiga anklagelser om fusk i det storskaliga pelagiska fisket samtidigt som han inte förstått att det småskaliga kustnära fisket i huvudsak sker med trål.

Centerpartiet

Mjölkbonden och centerpartisten Anders Karlsson från det djupaste Småland har av ganska lättförståeliga skäl aldrig skaffat sig kunskaper om fiske. Hittills verkar han också ha låtit bli att uttala sig om fiske. Jag har svårt att se att han skulle kunna tillföra något till debatten på yrkesfiskekonferensen. Suppleant i utskottet.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets Andrea Andersson Tays enda fiskeripolitiska insats verkar vara att hon ställt en fråga om industrifiske, dvs pelagiskt fiske till fiskmjölsindustrin, i riksdagen. Hon visar i frågan att hon som i stort alla andra politiker har noll koll på fisket. Begriper exempelvis inte att folk inte vill äta strömming på grund av miljögifterna och förstår inte sälarnas att brist på mat beror på att det finns för mycket säl. Hon är suppleant i utskottet.

Sverigedemokraterna

Slutligen har vi Tomas Brandberg från Sverigedemokraterna. Han verkar aldrig ha uttalat sig om fiske och verka vara totalt okunnig om fiskerifrågorna. I likhet med centerpartisten kommer han att knappast att tillföra något i frågan. Han sitter inte heller i Miljö och jordbruksutskottet. Varken som ordinarie eller suppleant.

Liberalerna

Ingen från Liberalerna kommer att närvara.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!