Ny marin nationalpark?

Ett förslag till en ny nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård har tagits fram av Naturvårdsverket. Förslaget innebär att Sverige kan få en marin nationalpark som skulle representera Östersjön. Det blir i så fall Sveriges 31:a nationalpark.

Bullerö från ovan. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

– En nationalpark i Nämdöskärgården innebär att ett unikt skärgårdslandskap skyddas långsiktigt och att Sveriges nationalparker kommer att omfatta ett biologisk värdefullt område som representerar Stockholms skärgård och norra Östersjön, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Förslaget omfattar en areal om 31 900 ha, varav 97 procent är hav. Landarealen fördelas på ett tusental öar, kobbar och skär. Syftet med skyddet är att bevara områdets höga ekologiska värden både över och under ytan. Den föreslagna nationalparken kan bli den första marina nationalparken i Sveriges del av Östersjön.

Arbetet med att ta fram förslaget har Naturvårdsverket genomfört i nära samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Bidragit till förslaget har även andra myndigheter, intresseorganisationer, lokala föreningar med flera gjort.

– Det är bra att vi nu kan presentera ett samlat förslag. Att få in synpunkter är en milstolpe i bildandeprocessen och ett viktigt steg i att kunna lämna in ett väl förankrat förslag till regeringen, säger Sandra Wennberg, projektledare på Naturvårdsverket.

När det gäller fiske så föreslås att det inskränks för två områden med stöd av fiskelagstiftningen (ska hanteras av Havs- och vattenmyndigheten) men i övrigt ska vara tillåtet.

Idag finns en marin nationalpark, Kosterhavet. Där är fiske i allmänhet tillåtet inklusive ett begränasta och småskaligt räkfiske.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!