Bryngeld Fiskeri AB har köpt GG 173 Grace

Gustav Grundén AB som ägs av Gustav Grundén har sålt 75% av trålaren GG 173 Grace med hemmahamn i Önnered till Bryngeld Fiskeri AB som ägs av Thomas Bryngeld och Lars-Uno Bryngeld. Båten har också bytt hemmahamn till Fiskebäck. Bryngeld Fiskeri AB äger också GG 505 Lövön. Bryngeld Fiskeri AB är främst känt för pelagiskt fiske men har under långa perioder också fiskat torsk i Östersjön, dvs demersalt fiske. Anledningen till köpet av GG 173 Grace känner jag inte till.

GG 173 Grace vid kaj i Fiskebäck.

Samtidigt kan det noteras att fiskebäckstrålaren GG 690 Vingasand sålts till LCC AzBioResurs i Azerbajdzjan. Sedan tidigare är det också känt att SIN 50 Laguna sålts till Azerbajdzjan, förmodligen till samma köpare. Azerbajdzjans enda möjliga fiskevatten är den stora sjön Kaspiska Havet och de saknar med stor sannolikhet möjlighet att använda de två trålarna någon annan stans. Historiskt har det fiskats stora mängder skarpsill och ansjovis i Kaspiska Havet.

En annan fiskebåt som sålts till utlandet är LL 677 Ocean.

Vidare har GG 567 Karlsö och GG 60 Valkyria enligt uppgift överförts till Jonas Klinganders son Erik Olausson. Om det bara handlar om fisketillstånden eller också om ägandet av båtarna eller omvänt har jag ingen kännedom om. Meningen är dock troligen att GG 69 Valkyria ska överföras till Jonathan Gerstel som är den som bedriver fiske med den gamla trålaren i den enskild firman Valkyriafiskeri. Om jag inte missförstått helt.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!