Danska landningar av sperling, hästmakrill och havgalt 2023

Sperling (vitlinglyra), hästmakrill och havgalt (trynfisk) är arter som i det danska fisket enbart fiskas för leverans till fiskmjölsindustrin. I fler andra länders fiske fångas däremot hästmakrill för konsumtion. Det mesta brukar exporteras till afrikanska länder.

Sperling

När det gäller sperling så fiskades enbart cirka 30% av hela den danska kvoten upp under det redovisade kvotåret (1 november 2022 till 31 oktober 2023).  Fisket bedrivs i Nordsjön. Precis som i annat danskt pelgiskt fiske (undantaget är makrill) så dominerade svenskägda fiskebåtar fisket under 2023.

Sperling (vitlinglyra), landningar 2022-2023, fiskebåt, ton, ägare

 1. S 438 Bristol, 2 449, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB)
 2. S 205 Ceton, 2 247, Fiskeri AB Ginneton
 3. S 204 Tor-ön, 1 936, Tor-ön Fiske AB
 4. L 106 Monsun, 1 550, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer & Lennart Fiskeri AB)
 5. L 349 Birgitte, 1 275, August A/S
 6. HG 462 West Ocean, 1 191, AB Ocean ApS
 7. S 144 Themis, 838, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB)
 8. L 520 Emmie Noah, 480, Börjesson & Berndtsson Fiskeri ApS (Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB)
 9. S 149 Birgitte Martine, 286, Gitte Henning Konsum A/S
 10. L 421 Cadiz, 242, Börjesson & Berndtsson Fiskeri ApS (Börjesson & Berndtsson Fiskeri AB)
Hästmakrill och trynfisk

Fisket av hästmakrill sker i södra Nordsjön och Engelska kanalen.  Huvuddelen av kvoten (cirka 60%) fiskades upp. Trynfisk (havgalt) fiskas i vattnen runt Irland. För första gången nånsin var det en svenskägd fiskebåt med svensk besättning som fiskade huvuddelen av kvoten. Kvotutnyttjandet var cirka 75%.

Hästmakrill (taggmakrill), landningar 2023, fiskebåt, ton, ägare

 1. E 349 Cattleya, 1 021, Cattleya A/S

Havgalt (trynfisk), landningar 2023, fiskebåt, ton, ägare

 1. S 264 Astrid, 4 087, Astrid FIskeri A/S (Astrid Fiske AB)
 2. E 349 Cattleya, 711, Cattleya A/S
Läs också: