Polens största fiskebåtar 2021

Den polska fiskeflottan består av två delar. Dels en utlandsägd del med stora trålare som fiskar på internationellt vatten. För varje år blir den dock mindre. Men världens största fiskebåt, GDY-151 Annelies Ilena, har polsk flagg. Den ägs av Samherji men sköts av Parlevliet & van der Plas B.V. (PP Group).

Dessutom finns det en annan fiskeflotta med inhemska ägare som ägnar sig åt fiske i Östersjön. Den betsår huvudsakligen av en stor mängd garnfiskebåtar och anses var klart överdimensionerad. I denna grupp finns också ett antal trålare av samma storlek som demersala svenska trålare.

GDY-151 Annelies Ilena

Största fiskebåtarna i Polen 2021 efter tonnage, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare

  1. GDY-151 Annelies Ilena, 14 055, Gdynia, Atlantex Sp.zo.o. (Samherji)
  2. GDY-58 Polonus, 2 348, Gdynia, Arctic Navigations Sp.zo.o. (Samherji 61%)
  3. WLA-108 Humbak, 474, Wladyslawowo, Gadus Sp.zo.o.
  4. WLA-139 Orka, 468, Wladyslawowo, DP Pelagic Sp.zo.o. (Gadus Sp.zo.o)
  5. DZI-102, 263, Dziwnow
  6. WLA-184 Helot, 259, Wladyslawowo, Gadus Sp.zo.o.
  7. KOL-120, 232, Kolobrzeg
  8. KOL-6, 206, Kolobrzeg
  9. KOL-206, 206, Kolobrzeg

Samherji är majoritetsägare med 61% av aktierna i Arctic Navigations Sp.zo.o. via tyska dotterbolaget DFFU och är helägare av Atlantex Sp.zo.o. via olika dotterbolag (det ändrar sig mellan olika år). Minoritetsägare i Arctic Navigations är isländska AN ehf och polska Alzopol Polska. Managaer för GDY-58 Polonus är DFFU.

Familjen Sztormowski är ägare av  Gadus Sp.zo.o. som är ägare av DP Pelagic Sp.zo.o.  Företaget hade tidigare en fungerande och bra hemsida men den tycks vara bort idag. Tidigare har det funnits flera andra delägare i DP Pelagic men enligt uppgift från företrädare för Västkustfisk SVC AB är Sztormowski idag ensam ägare.

Vilka företag som äger de övriga fiskebåtarna på listan är okänt.

Källor: Marinetraffic, DNV och EU:s fiskebåtsregister

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!