Framtidens fiskebåt – EU satsar 2,2 miljoner euro

EU-kommissionen presenterade i februari en inbjudan till ett pilotprojekt för att utveckla framtidens fiskebåt. Det handlar om ett projekt för att ta fram en demonstrationsfiskebåt för havsfiske utrustad med alternativa framdrivningsmetoder och innovativa energilösningar. Totalt har EU anslagit 2,2 miljoner euro till projektet. EU satsar alltså en rejäl summa på framtidens fiskebåt med nya lösningar på gamla problem.

Pilotprojektet syftar till att avsevärt förbättra energiprestandan för de nuvarande fiskebåtarna, minska deras utsläpp av växthusgaser och förbättra sektorns ekonomiska motståndskraft. Projektet är tänkt att visa genomförbarheten av den valda tekniken och visa upp resultaten för intressenter, inklusive fiskare, investerare, kustsamhällen och ungdomar.

EU menar att denna tekniska utvecklingen av framtidens fiskebåt kommer att stärka fiskerisektorn och ge många fördelar:

  • Ökat bränsleoberoende. Innebär minskat beroende av fossila bränslen, vilket gör sektorn mer motståndskraftig mot prisfluktuationer och säkerställer långsiktig stabilitet.
  • Förbättrad ekonomisk motståndskraft. Ger lägre bränslekostnader kommer att leda till ökad ekonomisk bärkraft för fiskeföretag i framtiden.
  • Miljöfördelar som ger minskade utsläpp vilket avsevärt kommer att bidra till ett renare hav och friskare fiskbestånd.

Ansökningar om att få delta i projektet ska vara inne senast i juni 2024 och de som väljs ut för att deltar ska presenteras i början av hösten 2024.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!