Länsstyrelsen föreslår att regeringen godkänner vindkraftsparken Mareld

Länsstyrelsen föreslår att regeringen godkänner Mareld Green Energys tillståndsansökan om en vindkraftspark utanför Bohuskusten. Regeringen gav för ett drygt år sedan Länsstyrelsen Västra Götaland i uppdrag att bereda Mareld Green Energy AB:s ansökan för vindkraftsparken Mareld. I dag lämnas förslaget över till regeringen. Länsstyrelsen föreslår att regeringen ger tillstånd till en ansökan. Det är regeringen som beslutar i frågan.

Detta är den andra vindkraftsparken till havs som Länsstyrelsen Västra Götaland har berett åt regeringen. Vindkraftsparken Mareld kan ge lika mycket el som 1,2 miljoner hushåll förbrukar på ett år.

– Västra Götaland står inför en genomgripande grön omställning och elektrifiering inom industri- och transportsektorn. För att klara av det tillkommande elbehovet behöver vi hitta en fungerande mix av fossilfria energislag, där vindkraft är en del, säger Jörgen Peters i ett pressmeddelande. Han är länsöverdirektör i Västra Götalands län, som beslutat om det förslag som nu har överlämnats till regeringen.

Flera intressen har vägts in

– Vi har vägt in flera olika intressen. Yrkesfiske, sjöfart, fiske, fåglar, undervattensmiljön för tumlare och fisk, landskapsbilden och förhållandet på havsbotten. Vindkraft till havs bygger på en ny teknik och vi ser både möjliga positiva och negativa aspekter. Efter en sammanvägd bedömning har vi landat i att nyttan med Mareld väger tyngre eftersom den både bidrar till att minska klimatpåverkan och är en förutsättning för regional utveckling, säger Monique Wannding, avdelningschef för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen.

Tillsammans med beslutsförslaget har Länsstyrelsen lyft några frågor som behöver hanteras av regeringen i ett större sammanhang. Det gäller det som rör Försvarsmakten, yrkesfisket och naturvärden i Danmark.

– Ingen elproduktion kan byggas ut utan målkonflikter. Så har det varit historiskt och så är det idag. Hanteras inte målkonflikterna kommer det få betydande negativa effekter på länets regionala utveckling och arbetet för att minska klimatförändringarna, säger länsöverdirektör Jörgen Peters.

Länsstyrelsens arbete har genomförts i en tvärsektoriell beredningsgrupp som belyst relevanta sakfrågor. Under beredningen har myndigheter, intressenter och enskilda haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har ett sammanvägt yttrande med beslutsförslag tagits fram av beredningsgruppen.

Mareld vindkraftspark

Om vindkraftsparken Mareld byggs kommer det att påverka det svenska räkfisket negativt. Mareld planeras ligga ungefär 40 kilometer väster om Lysekil och Orust och omfattar en yta på cirka 306 kvadratkilometer

Läs mer:

2 svar på “Länsstyrelsen föreslår att regeringen godkänner vindkraftsparken Mareld”

  1. De är inte e bara räkfisket som slås ut även fisk å kräftfiske en stor del på höst å vår helst höst de är katastrof för svenskt fiske

    1. Det har du rätt i. Mareld är helt klart ett av de sämsta projekten. De kan ju faktiskt inte ha beaktat yrkesfisket alls.

Kommentarer är stängda.