Vindkraftsparkerna som kommer att slå mot fisket

När det gäller Kattegatt har jag redan konstaterat att vindkraftsparken Kattegatt Syd kommer att slå hårt mot kräfttrålningen med bas i Träslövsläge och Glommen. När det gäller föreslagna och planerade vindkraftsparker i Skagerak är det flera stycken som kommer att slå hårt mot räkfisket om de blir av. Det gäller framförallt Poseidon Nord, Mareld och Vidar. De är alla föreslagna att ligga på platser som är viktiga för räkfisket. Framförallt slår det mot det räkfiske som är baserat i södra Bohuslän och Göteborgs skärgård. Fört räkfiske finns heller inget alternativ till trålning.

Räkfiske, utvalda trålare. De som fiskar både kräfta och räka är i huvudsak inte medtagna. Källa: Global Fishing Watch

Den enda som inte föreslå bli förlagda på platser med omfattande räkfiske är Poseidon Syd, Västvind och Skagerak Offshore Gamma. Skagerak Offshore Gamma  är föreslagen att ligga mitt i ett marint reservat så den kommer sannolikt inte att bli av. Västvind ligger delvis på svenskt territorialvatten så Öckerö kommun har veto. Det är därför inte troligt att den blir av. Både Västvind, Poseidon Nord och Poseidon Syd påverkar kräftfisket negativt. Påverkan är dock inte lika omfattande som när det gäller räkfisket.

Kräftfiske, utvalda trålare. De som fiskar både kräfta och räka är i huvudsak inte medtagna. Källa: Global Fishing Watch

Flera av de planerade vindkraftsparkerna är tänkta att ha flytande vindkraftverk så de måste inte ligga där det föreslagits. Det finns andra områden som inte används till fiske och som inte ligger i skyddade havsområden. Dessa områden ligger dock i huvudsak på svenskt territorialvatten så vindkraftsparker där kan stoppas av olika kommuner med vetorätt.

Planerade vindkraftsparker

Vindkraft ja, men inte på platser som slår ut fisket

När det gäller min inställning är den klar. Vi behöver havsbaserad vindkraft men den ska inte bygga så den slår ut fisket. Samma inställning som SFPO:s ordförande Peter Ronelöv Olsson har:

– Vår hållning är att ”vill ni ha vindkraft, bygg vindkraft, men ta inte de bästa fiskeplatserna, för då slår ni ihjäl oss”, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges fiskares producentorganisation.

Exakt det – att de främsta fiskeplatserna tas i anspråk för vindkraftsparker – är enligt Sveriges fiskares producentorganisation nu på väg att ske, trots att fisket har åberopat både hävd och det lagstadgade riksintresset.

– Vi hade kunnat samsas om ytorna om vindkraftsbolagen håller sig väck från de värdefullaste fiskeplatserna. Då kan vi leva. Nu är det precis tvärtom. Vindkraftsbolagen paxar de bästa platserna. Sedan kommer de och pratar. Vårt ord väger ingenting, säger han.

Ni har alltså inget motstånd mot vindkraften?

– Nej, det handlar om att placera det rätt. Kattegatt är ett superexempel på det. Den parken hade inte behövt flyttas långt för att den inte skulle störa fisket. Nu kommer den att hamna så illa den någonsin kan.

Läs mer:

PS. GG 218 Västfjord som de avbildar i GP-artikeln bedriver inget räkfiske. Det är en pelagisk trålare. Däremot så äger Västfjord Fiskeri AB också en räktrålare, GG 781 Sandefjord.

2 svar på “Vindkraftsparkerna som kommer att slå mot fisket”

Kommentarer är stängda.