Dansk fiskexport går till grannländerna

Danmarks fiskexport under år 2013 hade ett totalt värde på 21,9 miljarder danska kronor. En ökning på 10% sen året innan. Lika stor ökning var det för exporten till Tyskland som totalt var på 3,8 miljarder. Av detta stod sill för Läs mer…