Bristol och Clipperton på Donsö

På första dagen av Donsö Shipping Meet fanns det en större fiskebåt i Donsö hamn. GG 438 Clipperton (AB Clipperton). Jag tog då lite bilder och har publicerat dem här. Andra dagen fanns också GG 229 Bristol (Bristol Fiske AB) i Läs mer…

DSM15 – en dag i fiskets tecken

För de flesta besökare på Donsö Shipping Meet (DSM15) handlar det om sjöfart och allt som hör därtill. För mig och de yrkesfiskare jag träffade handlade det om fiske. Jag pratade med varv som reparerar och bygger fiskebåtar, de senare var Läs mer…

Donsö Shipping Meet

Ett möte på Donsö, ett möte ämnat för företagare i shipping- och fiskeribranscherna som vill knyta kontakter. Det fungerar säkert bra för det ändamålet. Huvuddelen av de som deltar har med sjöfarten att göra, men även fiskeriföretag deltar, de flesta av de Läs mer…