Bristol och Clipperton på Donsö

På första dagen av Donsö Shipping Meet fanns det en större fiskebåt i Donsö hamn. GG 438 Clipperton (AB Clipperton). Jag tog då lite bilder och har publicerat dem här. Andra dagen fanns också GG 229 Bristol (Bristol Fiske AB) i Läs mer…

Donsö Shipping Meet

Ett möte på Donsö, ett möte ämnat för företagare i shipping- och fiskeribranscherna som vill knyta kontakter. Det fungerar säkert bra för det ändamålet. Huvuddelen av de som deltar har med sjöfarten att göra, men även fiskeriföretag deltar, de flesta av de Läs mer…