Donsö Shipping Meet

Ett möte på Donsö, ett möte ämnat för företagare i shipping- och fiskeribranscherna som vill knyta kontakter. Det fungerar säkert bra för det ändamålet. Huvuddelen av de som deltar har med sjöfarten att göra, men även fiskeriföretag deltar, de flesta av de företag som hör hemma på eller har koppling till Donsö deltar exempelvis. Av fiskeriföretag som hör hemma på Donsö deltar AB Clipperton, Midlake Fiskeri AB och Kristine Fiskeri AB. Av dessa företag har bara Clipperton en svenskflaggad större båt medan Kristine Fiskeri har en tyskflaggad båt. Ett fiskeriföretag som numera hör hemma i Göteborg är Bristol Fiske AB, men det har en historisk koppling till Donsö.

Från Sveriges största fiskeläge, Fiskebäck, deltar Ahlma Fiskeri AB, Sunnanland och Torönland HB medan det tonnagemässigt (i form av ägt tonnage) näst största, Rörö, representeras av Astrid Fiske. Av alla de uppräknade fiskeriföretagen har jag tidigare bara träffat representanter för Astrid Fiske men inte för de andra bolagen. Det skulle vara intressant att få träffa dem. Har därför anmält mig till DSM 15 som journalist, men själva mötet och mötesformerna tycks inte riktigt anpassade till för att kunna bevakas av journalister.  Det kan ju vara intressant att träffa nån från Göteborgs Fiskauktion också och diskutera räkor. Vi får väl se om Dosnö Shipping Meet har nån möjlighet att ordna för journalister att bevaka hela tillställningen och få träffa företrädare för några av de företag som är intressant för det områden en skriver om, i mitt fall fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!