Fiske är numera high-tech

Det är i alla fall en slutsats som kan dras utifrån de föredrag om trålar och trålutveckling samt fiskebåtskonstruktion som jag varit på under Donsö Shipping Meet 2015 (DSM15). Det handlar om elektronik i massor, beräkningar och det är som en fiskare Läs mer…

DSM15 – en dag i fiskets tecken

För de flesta besökare på Donsö Shipping Meet (DSM15) handlar det om sjöfart och allt som hör därtill. För mig och de yrkesfiskare jag träffade handlade det om fiske. Jag pratade med varv som reparerar och bygger fiskebåtar, de senare var Läs mer…