Trolfisk A/S

Trolfisk A/S var ett fiskeriföretag som fanns i Esbjerg och Hanstholm på 1970-talet. Företaget hörde ihop med flera olika partrederier och kommanditbolag som exempelvis Rederikommanditselskabet Trosca och Rederikommanditselskabet Jarlfisk. Delägare i partrederierna var bland annat skeppsmäklaren Anders Madsen Bækby Illeborg (grundare av Bækby Läs mer…