Trolfisk A/S

Trolfisk A/S var ett fiskeriföretag som fanns i Esbjerg och Hanstholm på 1970-talet. Företaget hörde ihop med flera olika partrederier och kommanditbolag som exempelvis Rederikommanditselskabet Trosca och Rederikommanditselskabet Jarlfisk. Delägare i partrederierna var bland annat skeppsmäklaren Anders Madsen Bækby Illeborg (grundare av Bækby Läs mer…

Karlstads varv

1912 beslutade Karlstads hamnstyrelse att anlägg en slip på Kanikenäsholmen. Ett år senare stod slipen klar. Bolaget Ångfartygs AB Älfdalen som ägde kanalångarna Karlstad och Forshaga slogs 1917 samman till Ångfartygs AB Karlstad och ombildades följande år till Värmlands Rederiaktiebolag. Läs mer…

Kvarnholmens varv – Marstrands Mekaniska

Kvarnholmens varv i Marstrand startades på 1860-talet av August Andersson, ofta kallad herr Munter då han för det mesta var glad och gemytlig. Varvet var till en början en mindre slip och verkstad huvudsakligen inriktad på reparation och underhåll. Andersson tillverkade också båtfärger Läs mer…

J.W. Bergs

Johan Wiktor Berg föddes i Gesäters socken i Dalsland 1885. Han kom till Hälsö 1912 efter att lärt till smed i Strömstad dit han kom som 18-åring. Till Hälsö lockades han av vadfiskare från Öckeröarna som han mötte i Strömstad.  De ville Läs mer…