Trolfisk A/S

Trolfisk A/S var ett fiskeriföretag som fanns i Esbjerg och Hanstholm på 1970-talet. Företaget hörde ihop med flera olika partrederier och kommanditbolag som exempelvis Rederikommanditselskabet Trosca och Rederikommanditselskabet Jarlfisk. Delägare i partrederierna var bland annat skeppsmäklaren Anders Madsen Bækby Illeborg (grundare av Bækby Illeborg Shipping ApS år 1976, i konkurs 1992). Idag finns det en ny enskild firma, ägd av Anders Bækby Illeborg som sannolikt är en son, som heter Bækby Illeborg Shipping och som nyligen flyttat sitt kontor till Odense. Företagens fiskebåtar hade i allmänhet efternamnet Trosca.

De flesta av företagens fiskebåtar byggdes i Sverige, på något av de varv som tillhörde kom att tillhöra eller tillhörde FEAB, exempelvis på Hälsö, Marstrand och Karlstad. Sålunda byggdes skrovet till E 661 Anita Trosca på Marstrandsverken år 1973 men båten färdigställdes på E.S. Værftet i Esbjerg för Rederikommanditselskabet Jarlfisk I. Bolaget tycks ha hamnat på obestånd redan 1978 och båten såldes på tvångsauktion till Färöarna 1979 där båten hette FD 430 Polarhav, med PR Polarhav (Osmund Justinussen m.fl.) som ägare, mellan 1979 och 95 och FD 430 Orion mellan 1995-98 med samm ägare. Därefter såldes båten till Polen den fick namnet GDY 1 Maskonor och för en kort tid år 2004 KOL 69 Maskonor innan båten skrotades på Smedegaarden i Esbjerg. Vid denna tid var båten på 449 bruttoton, men som nybyggd var den bara på 193 bt för att 1979 vara på 215 bt.

I Marstrand byggdes också skrovet till E 662 Barbara Trosca år 1974. Den båten färdigställdes vid Skala Skipasmidja & handilsvirki på Färöarna och var då på 190 bruttoton. Ägare mellan 1974 och 1979 var Rederikommanditselskabet Trosca och Trolfisk A/S. Från 1980 ägdes båten av Rederikommanditselskabet Ryvingen och hade namnet E 662 Ryvingen. 1983 såld till Färöarna och P/f Havgul (Ditlef Eldeveg) som FD 252 Havgul. Bytte nummer och hemort men inte ägare år 1995, nu till TN 927 Havgul. Från 1998 hette båten TN 927 Orion och hade P/f Polarhav (Sjudur Gorm Petersen m.fl.) som ägare. Sjudur Gorm Petersen vars en ensam ägare från 1999 fram till 2013. Båten som nu var på 252 bt skrotades på Smedegaarden i Esbjerg sistnämnda år.

E 662 Barbara Trosca

E 662 Barbara Trosca. Bild: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Vidare var T 203 Fenja Trosca på 219 bt byggd på Karlstadsvarvet (FEAB) i Sverige år 1975 och färdigutrustad på Hälsö för ett partrederi ägt av Trolfisk A/S, fiskare Gunnar H.J. Andresen (Andreasen?), Esbjerg, direktör Anders Bækby Illeborg, Hjerting, fiskeskeppare Kurt Bering Jensen, Lønborg, fiskeskeppare Hans A. Johannesen, Esbjerg, restauratör Bent Paulsen, Kolding och skohandlare Richard Wahl, Helsingør. Fenja Trosca såldes till Svenska Finans AB (Svefina) år 1979 för att 1980 bli GG 1150 Helena Bissau och tänkt för fiske i Västafrika. Sannolikt blev det aldrig något sådant fiske utan båten såldes år 1981 igen. Den fick då namnet Patchbank men det är oklart vilket land den hörde hemma i. Från 2001 var den dock norsk under namnet Fagervoll och 2004 såldes den till Finland där den finns än idag som AAL 124 Klondyke. Numera är båten på 352 bruttoton.

En båt som inte var byggd i Sverige var träfiskebåten E 571 Eva Trosca på 78 bt. Den byggdes 1947 i Tyskland och köptes 1977 till Esbjerg. Den ägdes av ett partrederi som bland annat hade Anders Madsen Bækby Illeborg som delägare fram till 1979. Såldes då på tvångsauktion till Varde Bank för 100,00 kr och blev L 571 Beijolina. Avregistrerad som fiskebåt år 1980. Upphuggen senast 2006.

T 202 Helena Trosca byggdes för sin del 1975 i Tyskland och var på 218 bruttoton. Ägare i Danmark var ett partrederi med Trolfisk A/S som viktigaste delägare.  Båten såldes 1979, av allt att döma till Kanada där den troligen fiskar aktivt än idag under namnet Kirstine Polaris.

T 207 Cecilia Trosca byggdes på Kystvågen Slip og Båtbyggeri i Norge år 1976 för Rederikommanditselskab Jarlfisk I och såldes 1980 som Noel H. Rudkin för att 1982 bli Cecilia Trosca igen. 1984 såld som L 530 Heidi Malene till Flemming Ebey Kristensen i Thyborøn och var nu på 330 bruttoton. Skrotad sen länge.

En båt som ägdes av Trolfisk, men inte hette Trosca i efternamn var E 674 Vesthering. Ursprungligen byggd 1967 som S 13 Beryl och på 150 bt köptes båten av ett partrederi i Esbjerg år 1968 som E 674 Vesthering. Blev nu  1971 till 1972 var Peder Methinus Anthonisen i Skagen ägare till båten som nu fick heta S 13 Vesthering. Därefter togs den över av ett partrederi med Anthonisen i spetsen. Nu registrerades båten som T 507 Vesthering. 1976 togs båten ånyo över av ett partrederi i Esbjerg bestående av Trolfisk A/S, Esbjerg, Egon Olsen , Silkeborg, Ole E. Hartkopp, Brarup, Niels Guldager Nielsen , Skagen, Flemming Bach Mortensen, Farum, Robert J. Olsen, Sædding och F.A. Kødexport, Bjerringbro. Nmanet blev RI 200 Kirtsen Mogensen med Hvide Sande som hemmahamn. 1980-81 ägdes båten av Navis Fiskeprojekt Aps. 1981-83 som E 441 Dettifoss och med Søren F. Olsen i Esbjerg som ägare, 1983-86 ägd av partrederi bestående av Olavur T.F. Olsen, Henrik Olsen och Ulf Gustafsson, samtliga i Esbjerg. Båten hette nu E 399 Gitte Lund. Såldes på tvångsauktion år 1986 till Jens Karl Hougesen & Frits E.F.Hansen i Hanstholm som registrerade båten som T 220 Hyacint. 1989 köpt av Hugo Nielsen i Esbjerg och registrerad som E 638 Jacob Thesbjerg. Skrotad 1996.

Trolfisk och dess systerbolag tycks aldrig ha blivit någon större ekonomisk succé utan de flesta båtarna kom snabbt i ekonomiska problem. sannolikt berodde detta på kollapsen av Nordsjöns sillbestånd då båtarna var byggda och planerade för detta fiske. Efter några få år avvecklades därför hela Trolfiskkoncernen och vissa bolag gick i konkurs. Samtidigt utvecklades industrifisket på tobis och vitlinglyra (sperling) men även det fick problem de sista åren på 1970-talet. Sannolikt byggdes de olika Troscabåtarna delvis med lån från fiskmjölsfabrikerna på samma sätt som Superfos gort med Poul Nielsens Nordfisk-båtar i Skagen. Detta gjorde inte företagens ekonomiska situation lättare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Trolfisk A/S”

Kommentarer är stängda.