Dna-analyser kanske kan ersätta provfiske

Enligt en artikel i Forskning och Framsteg (FoF) så släpper fiskar ut dna-rester i vattnet. Detta skapar enligt artikeln nya möjligheter för att beräkna storleken på havens fiskbestånd. Sannolikt är det dock långt dit. Det dna som finns i sjöar och Läs mer…