Färre allvarliga fiskebrott i Danmark

Under år 2014 har de danska fiskerikontrollerna upptäckt färre allvarliga fiskeribrott än vad som gjordes under 2013. Det verkar alltså som om de dansa fiskarna blivit bättre på att följa regler och att sköta  sig. aAntalet kontroller ökade något mellan 2013 Läs mer…

Allt sämre och dyrare kontroll av fisket

Antalet kontroller av svenska fiskebåtar minskar stadigt enligt Havs- och vattenmyndighetens årsredovisning. År 2012 genomfördes 1 173 landningskontroller, år 2013 928 stycken och år 2014 enbart 817 stycken. Andelen anmärkningar har ökat under samma tid, men antalet anmärkningar ligger ganska Läs mer…

Ett bra förslag från länsstyrelsen på Gotland och journalister som inte förstår

Det är uppenbart att jag delvis och de allra flesta andra journalister helt och hållet missuppfattat vad Länsstyrelsen på Gotland menat när de kritiserat gällande regler för fisket och hur det är problematiskt för mindre fiskebåtar. Journalister på vanlig media Läs mer…