Ett bra förslag från länsstyrelsen på Gotland och journalister som inte förstår

Det är uppenbart att jag delvis och de allra flesta andra journalister helt och hållet missuppfattat vad Länsstyrelsen på Gotland menat när de kritiserat gällande regler för fisket och hur det är problematiskt för mindre fiskebåtar. Journalister på vanlig media har missuppfattat ännu mer. Den hemställan som Länsstyrelsen på Gotland gjort till Havs- och vattenmyndigheten handlar inte överhuvudtaget om småskaligt kustnära fiske som många journalister trott. Även jag blev förvirrad på denna punkt. Det handlar enbart om det pelagiska fisket med individuella fiskerättigheter, dvs ett mer storskaligt fiske. Individuella fiskerättigheter existerar inte i det småskaliga kustnära fisket.

VY 242 Vestland

VY 242 Vestland

Problemet som länsstyrelsen påpekar är bl.a. att en båt som bara gör ett tråldrag och fångar hela sin fångst inte i förväg kan veta hur mycket skarpsill de får vid sillfiske och omvänt, Den kontrollmetod som idag används med stickprov menar de inte kan hantera detta:

lans_gotland

Efter studier och provtagning ombord på en pelagisk fiskebåt kom Länsstyrelsen till följande konklusion (slutsats):

lans_gotland2

Med mindre fartyg menar Länsstyrelsen på Gotland båtar som VY 242 Vestland (256 bruttoton), VY 33 Britton (113) och VY 43 Viken (71) som alla fiskar på individuella överförbara fiskerättigheter.  Utifrån sin studier och slutsatser kommer Länsstyrelsen fram till följande förslag:

lans_gotland3

Det förslag som Länsstyrelsen på Gotland lägger fram är rimligt och borde kanske införas i allt svenskt fiske. Det skulle göra kontroller lättare, få yrkesfiskarens liv att bli lättare och mindre nervöst då böter inte riskeras vid nästan varenda fiskeresa för mindre fiskebåtar. För vad jag kan förstå är detta inte enbart ett problem vid pelagiskt fiske i Östersjön utan det finns också ett liknande problem vid kräftfiske och fiskfiske (demersalt fiske) i Västerhavet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Ett bra förslag från länsstyrelsen på Gotland och journalister som inte förstår”

Kommentarer är stängda.