Låga böter för illegalt fiske

Den stora fiskebåten Frank Bonefaas togs i mars förra året för illegalt fiske på ett brittiskt skyddsområde. När den brittiska marinen bordade båten hade den 632 ton makrill ombord. Ingen extrem fångst, men ändå värd rätt mycket. Allt fångat i skyddsområdet Läs mer…

Båtar som kan tänkas fiska på EU-avtal i Västsahara

Western Sahara Resource Watch har publicerat uppgifter på vilka europeiska nationer, dvs medlemmar i EU, som har tillstånd att delta i fisket utanför Västafrika. Ett fiske som kanske kommer igång framåt maj eller kanske i april. Landsvis fördelas kvoterna inom det pelagiska Läs mer…