Båtar som kan tänkas fiska på EU-avtal i Västsahara

Western Sahara Resource Watch har publicerat uppgifter på vilka europeiska nationer, dvs medlemmar i EU, som har tillstånd att delta i fisket utanför Västafrika. Ett fiske som kanske kommer igång framåt maj eller kanske i april. Landsvis fördelas kvoterna inom det pelagiska fisket så här:

Nederländerna, 24 567 ton
Litauen, 20 693 ton
Lettland, 11 640 ton
Tyskland, 6 467 ton
Polen, 4 525 ton
Storbritannien, 4 525 ton
Irland, 2 917 ton
Frankrike 2 644 ton
Portugal 1 555 ton
Spanien, 467 ton

Vilka båtar det handlar är okänt, men det går att räkna ut på ett ungefär. I Nederländerna handlar det om båtar tillhöriga nåt av de tre stora fiskeriföretagen Parlevliet & van der Plas, Cornelis Vrolijk (inkl Jaczon) och Willem van der Zwan.  Dessa företag har också dotterbolag i andra länder som Tyskland, Polen, Lettland, Litauen, Storbritannien och Frankrike. Andra företag med dotterbolag i flera EU-länder är Murmansk Trawl Fleet (MTF), främst via isländska dotterbolaget Katla Seafood, och isländska Samherji. Dessutom tillhör lettiska Baltreids och litauiska Baltlanta de bolag som kan tänkas fiska i Västsahara på grund av EU-avtalet.

Dotterbolag till storbolagen (namn, land, moderbolag)

 • Doggerbank Seefischerei GmbH, Tyskland, Parlevliet
 • Mecklenburger Hochseefischerei GmbH, Tyskland, Parlevliet
 • Deutsche Fishfang Union GmbH (DFFU), Tyskland, Samherji
 • Euronor, Frankrike, Parlevliet är delägare (50%)
 • Compagnie des peches, Frankrike, Parlevliet är delägare
 • France Pélagique SARL, Frankrike, Cornelis Vrolijk
 • Armement Dhellemmes , Frankrike, Cornelis Vrolijk
 • North Atlantic Fishing Company Ltd, Storbritannien, Cornelis Vrolijk
 • UAB Atlantic High Seas Fishing Company, Litauen, Parlevliet
 • UK Fisheries Ltd, Storbritannien, Samherji och Parlevliet
 • Pesquera Ancora, Spanien, Parlevliet är delägare
 • Atlantex Sp.z.o.o, Polen, Samherji
 • Arctic Navigations Sp.z.o.o, Polen, Samherji

Parlevliet har sju pelagiska fiskebåtar som är tänkbara, de nederländska KW 174 Annelies Ilena och KW 172 Dirk Diederik, de tyska ROS 170 Annie Hillina, ROS 785 Helen Mary, ROS 171 Maartje Theodora och BX 791 Jan Maria samt det litauiska KL 855 Margiris. Annelies Ilena fiskar just nu i Mauretanien, Dirk Diederik i Namibia, Annie Hillina, Margiris och Jan Maria utanför Irland medan Helen Mary tycks vara på väg söderut, kanske mot Afrika. Eller så fiskar hon makrill väster om Frankrike.

Samherji har två båtar i Tyskland, NC 100 Baldvin  och NC 105 Kiel, äger en i Polen, men den båten, Alina, bemannas och sköts idag av MTF och Katla Seafoods. Den fiskar för närvarande i mauretanska vatten. Andra båtar som ägs av Katla Seafoods och som idag uppehåller sig i Västafrika eller på Kanarieöarna inkluderar litauiska Beta 1 (den heter antagligen Simonas Daukantas idag). Utöver det äger Katla Seafood en rad fiskebåtar registrerade i olika bekvämlighetsflaggländer som bland annat fiskar i Västafrika och Namibia. MTF har dessutom den litauiskflaggade  Admiral Starikov i sin ägo. Den båten befinner sig i Las Palmas på Gran Canaria.

Willem van der Zwan har båten Franziska som på en del ställen uppges ha nederländsk flagg och på andra peruanska flagg. I vilket fall som helst finns båten sannolikt i Las Palmas på Kanarieöarna, har troligen nederländsk flagg och är en tänkbara kandidat för fiske enligt EU:s avtal. En annan pelagisk båt som företaget Willem van der Zwan äger är båten Willem van der Zwan.

Cornelis Vrolijk har för sin del SCH 72 Frank Bonefaas, SCH 188 Johanna MariaSCH 123 Zeeland, Sandettie, SCH 81 CarolienSCH 24 Afrika, Scombrus och Cornelis Vrolijk. Alla utom franskflaggade Sandettie och de nederländska Scombrus, Carolien och Afrika verkar fiska i irländska och brittiska vatten eller på internationellt vatten väster om Irland för närvarande. Afrika och Carolien fiskar i Mauretanien.

Många av de nederländska företagen har fiskat på mauretanskt vatten i enlighet med avtal mellan EU och Mauretanien. Nu anser de att det är svårt att fiska med deras stora fabrikstrålare i mauretanska vatten på grund av det nya avtalet mellan EU och Mauretanien. Trots det fiskar flera båtar där ändå. Fram till 2011 fiskade de också i Marocko och Västsahara enligt avtalet mellan EU och Marocko. När det nu finns ett nytt avtal räknar de med att de snart fiskar i dessa vatten igen:

From 1996 PFA members  were active in the waters of Mauritania under the EU fisheries partnership agreement with that country. Up to 20 per cent of the PFA catch came from these waters.  However, a new agreement between the EU and Mauritania, in force since December 2012, has set technical conditions that now make commercially viable fisheries very difficult.  For this reason, from April 2012, members of the PFA have hardly been active in Mauritanian waters.

[…]

Fishing activities in the waters of Morocco began in early 2000 and ended in December 2011, when the EU agreement with Morocco was voted down in the European Parliament. At the point of preparing this text (July 2013) the EU had just signed a new fisheries agreement with Morocco which includes a pelagic component, and a restart of PFA member activities in Morocco is expected in the near future.

Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) är en organisation som enbart företräder fyra nederländska bolag, de tre nämnda, Parlevliet, Willem van der Zwan och Cornelis Vrolijk, deras dotterbolag samt Interfish.

Med all sannolikhet är det båtar från de tre nederländska företagen och MTF som kommer att dominera det pelagiska fisket under EU.s avtal med Marocko. Den nederländska, den franska och den brittiska kvoten delar de väl kanske på. Bekvämlighetsflaggade båtar kan inte fiska under EU:s avtal så de båtar från MTF som det kan bli frågan om är polska Alina (den polska kvoten är väl sannolikt denna båts)  och litauiskflaggade Admiral Starikov och Simonas Daukantas.

Helen Mary

Helen Mary

Den tyska kvoten kommer sannolikt enbart att fiskas av båtar tillhörande Parlevliet. Detta företag har kanske också en del av den litauiska kvoten med sin båt Margiris. De båtar som sannolikt fiskar upp den lettiska kvoten är båt  Marshal Vasilyevskiy och Marshal Krylov som ägs av Baltreids och för närvarande fiskar i Mauretanien. Ytterligare någrar litauiska båtar är dock tänkbara, Baltlantas Balandis, Azor och Kovas, idag fiskande i Mauretanien samt Irvinga som fiskar vid Nya Zeeland.

För att få en bild av vilka båtar som kan tänkas ta del av fisket under EU:s avtal med Marocko kan vi också titta vilka som fiskat därnere tidigare.  I senegalesiska, mauretanska, västsahariska eller marockanska vatten.

Båtar som fiskat i Västafrika tidigare inkluderar Balandis, Azor, Kovas, Irvinga, Marshal Krylov, Marshal Vasilyevskiy, Simonas Daukantas, Alina, Rey, Admiral Starikov, Helen Mary, Willem van der Zwan, Franziska, Johanna Maria, Cornelis Vrolijk, Afrika och Frank Bonefaas.

Sammanfattningsvis. I huvudsak sex företag med dotterbolag kan förväntas ta del av den kvot av pelagiska kvoter som europeiska fiskare kan ta upp med stöd av avtalet EU-Marocko. De sex företagen är:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!