Pigghaj borde få fiskas och landas

Pigghaj är idag en fredad fiskart som inte får fiskas och landas. Men den är idag så vanlig i svenska vatten att den ställer till problem både för yrkesfiskare och fritidsfiskare/sportfiskare. Läs mer…

Marina skyddsområden (MPA)

Med marina skyddade områden (eng. Marine Protected Areas, MPA) menas havsområden som har ett lagligt skydd. Skyddet kan t ex vara i form av naturreservat, nationalparker eller Natura 2000-områden (EUs skyddsnätverk av skyddade naturområden). Förbud och föreskrifter kan gälla i Läs mer…