Marina skyddsområden (MPA)

Med marina skyddade områden (eng. Marine Protected Areas, MPA) menas havsområden som har ett lagligt skydd. Skyddet kan t ex vara i form av naturreservat, nationalparker eller Natura 2000-områden (EUs skyddsnätverk av skyddade naturområden). Förbud och föreskrifter kan gälla i Läs mer…

Advertisements

Danska fiskares ovilja att fiska jomfruhummer med bur

Inlägg nr 3 av 5 i serien Märkligheter i kräftfisket

Inlägg nr 3 av 5 i serien Märkligheter i kräftfisketI Sverige fiskas 25% av all kräfta (jomfruhummer) med bur, 50% med ristförsedd bottentrål och 25% med bottentrål utan rist. Det anses allmänt att burfiske är mer skonsamt ur de flesta aspekter. Läs mer…