Pigghaj borde få fiskas och landas

Pigghaj är idag en fredad fiskart som inte får fiskas och landas. Men den är idag så vanlig i svenska vatten att den ställer till problem både för yrkesfiskare och fritidsfiskare/sportfiskare. I Fiskejournalen skriver sportfiskaren Anders Nicander:

I dag har pigghajen nästan helt tagit över rollen som toppredator och det är många gånger den enda vuxna fisk man hittar på fiskeställen som förr gav fisk i mängd och med en stor variation av arter. Den är så talrik att den ibland omöjliggör fiske efter andra arter. Den är oerhört aggressiv och tränger undan annan fisk

Yrkesfiskare som ägnar sig åt småskaligt garnfiske får ibland så mycket pigghaj att det inte går att bedriva nåt vettigt fiske:

Givet nuvarande läge med avseende på utbredning och abundans av broskfisk i svenska vatten och oönskade fångster av dessa (Börjesson m. fl 2022), samt redskapsanvändning i det svenska fisket (Bergenius m. fl. 2018), så är den åtgärd som sannolikt skulle ge störst positiv effekt för bestånden av broskfisk ett utökat användande av rist i fisken med trål.

Relativt fisket med trål så är fisket med krok och garn mycket litet på den svenska västkusten där broskfiskarna förekommer. En av anledningarna till detta är enligt yrkesfiskarna (personlig kommentar, Christian Johannisson) att oönskade fångster av pigghaj har blivit ett allt större problem. Yrkesfiskare menar att detta problem är så stort att det för närvarande inte går att bedriva ett ekonomiskt hållbart garnfiske på kustnära hårdbottnar längs den svenska västkusten, då pigghajarna förstör både fångsten och redskapen.

I trålfisket av kräfta utan rist kan det ibland fångas stora mängder pigghaj. Det blir en massa extraarbete med att kasta ut pigghajarna, i vissa fall är de dessutom redan döda eller så skadade att de kommer att dö. Det kunde vi alla se när en båt hade kastat ut pigghaj i hamnen i Lysekil.

Pigghaj. Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Det är uppenbart att pigghajen inte är utrotningshotad i svenska vatten. Den borde därför få landas. En annan fisk som inte heller är utrotningshotad men inte får fiskas och landas i svenska vatten är blåfenad tonfisk. Men om någon fångar den som bifångst får den ändå landas och säljas. Samma förhållningssätt och liknande regler (men inte exakt samma) borde borde gälla pigghaj men det gör det inte.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!