Genförändrade fiskar som växer snabbare

I Japan har två genredigerade fiskarter godkänts som människoföda. Den ena är en genmodifierad japansk rödbraxen eller madai (Pagrus major) där en gen som kodar för proteinet myostatin stängts av. Detta har gjorts med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9. Läs mer…