Genförändrade fiskar som växer snabbare

I Japan har två genredigerade fiskarter godkänts som människoföda. Den ena är en genmodifierad japansk rödbraxen eller madai (Pagrus major) där en gen som kodar för proteinet myostatin stängts av. Detta har gjorts med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9. Läs mer…

GMO-teknik kan ge fiskolja från växter

Fiskodling har blivit allt vanligare. Ökande efterfrågan driver coh det behvös stora mängder foder till fiskodlingarna. För att tillverka foder till fiskodlingarna fisken fångas stora mängder småfisk såsom skarpsill, tobis, anchoveta, sardiner etc. Detta fiske kallas industrifiske och är ekonomiskt det Läs mer…