Genförändrade fiskar som växer snabbare

I Japan har två genredigerade fiskarter godkänts som människoföda. Den ena är en genmodifierad japansk rödbraxen eller madai (Pagrus major) där en gen som kodar för proteinet myostatin stängts av. Detta har gjorts med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9. Då myostatin håller nere muskeltillväxten växer den genmodifierade rödbraxen snabbare. På samma mängd mat växer den 20% mer än en normal rödbraxen.

Japansk rödbraxen

Den andra godkända arten är en sorts blåsfisk växer nästan dubbelt så snabbt efter att en receptor som styr aptiten förändrats. De två fiskarna har utvecklats vid Kyoto universitetet och Kindai universitetet. Därmed finns det tre godkända genredigerade livsmedel i Japan. Innan de två fiskarna togs fram fanns också en tomat. som togs farm 2020.

Det två genredigerade fiskarna kommer förstås enbart finnas i fiskodlingar. I USA finns redan en genmodiferad fisk vilket alltså inte är detsamma som en genredigerad. Vid genredigering tillförs inga främmande gener medan det är fallet vid genmodifiering.

Det som gjorts i USA av det lilla företaget AquaBounty är att flyta en gen som tillverkar ett tillväxthormon från chinook eller kungslax (Oncorhynchus tshawytscha) till atlantlax (Salmo salar). Dessutom har forskarna på AquaBounty flyttat en genetisk brytare från en aborrliknande fisk som heter Zoarces americanus, till laxen. I naturligt tillstånd slår den atlantiska laxen av tillväxthormonet under vintermånaderna. Förändringarna gör att atlantlaxen kan bli fullvuxen på 18–20 månader, istället för 28–36 månader för vanlig odlad lax.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!