Gösta Johanssons varv

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv bildades för att genom dokumentation och praktiskt arbete låta hantverkskunskapen som funnits i Kungsviken aktivt leva vidare. Gösta Johanssons varv med sin hela varvsmiljö där både byggnader, slip och brygga finns bevarade är en viktig länk för att förstå det historiska arvet. Läs mer…