Gösta Johanssons varv

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv bildades för att genom dokumentation och praktiskt arbete låta hantverkskunskapen som funnits i Kungsviken aktivt leva vidare. Gösta Johanssons varv med sin hela varvsmiljö där både byggnader, slip och brygga finns bevarade är en viktig länk för att förstå det historiska arvet. Läs mer…

Einar Karlssons varv

Einar Karlsson föddes på ett torp i Skälebacken år 1910 som son till Karl Amandus Olsson och Nikolina Niklasdotter men familjen flyttade 1925 till gården Liden i Kungsviken som de fick arrendera. Ägare till gården var Lars Theodor Antonsson som Läs mer…

Orusts skärgårdsverk

Ju längre norrut vi kommer i Bohuslän ju glesare var det mellan sillsalterierna och trankokerierna på 1700-talet. I Stala socken på södra Orust fanns ett lokalt ägt trankokeri på Råssön och väster därom i Tegneby socken fanns ett stort trankokeri Läs mer…