Gösta Johanssons varv

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv bildades för att genom dokumentation och praktiskt arbete låta hantverkskunskapen som funnits i Kungsviken aktivt leva vidare. Gösta Johanssons varv med sin hela varvsmiljö där både byggnader, slip och brygga finns bevarade är en viktig länk för att förstå det historiska arvet. Varvet visar äldre båtar byggda på varvet av Gösta Johansson, hans far Julius, farbror Henrik och farfar Alfred och ska bevaras i fungerande skick. Det är den totala miljön är unik och som måste bevaras.

Gösta Johansson

När Gösta Johansson själv fick möjlighet att beskriva Kungsviken, så som den var förr beskrev han den så här:

Hela samhället var uppbyggt kring båtbyggeriet. För många år sen, det var väl runt sekelskiftet, höll de på med 17 byggen i rad nedanför affären. De kunde nästan gå på båtar hela vägen. Flera kanske inte kunde arbeta med trä, de fick hitta på något annat. Men det rörde sej nästan uteslutande om sånt som hade med båtar att göra.

Anton i Skogen som var far till Hjalmar på Långedrag, Martin Johansson och Gustav på Dammen, var drivare på gamla dar. Här var faktiskt flera som gick runt på varven och drev båtar och de hade rätt bra betalt. Kalle och Jacob på Näsudden, och Alfred som flyttade till Stocken och gifte sig. Alfred i Stocken, han var nog en av de allra frackaste. Han var här och drev jakter på min tid och jag skulle tro att han drev den siste galeasen hos Anders Matsa.

Smeden var förstås viktig och segelsömmare fanns på vissa ställen. Kanske inte så mycket här i viken, även om Abraham på Stycket sysslade lite med det. Vissa gubbar, som Abraham i Fundeskär, gick runt och inredde skansar och andra hade jobb med att blankskrapa båtar. De hyvlade inte bordläggningen när de byggde fiskebåtar och sånt förr, utan satte upp dom med ”sågeraggen” på.

Undan för undan smordes hela båten med finsk tjära på utsidan. När den var bordlagd och hade torkat ett tag, blankskrapade de hela båten med trekantsskrapa. Han blev gul och grann och det gick pent att få den slät istället för att hyvla. Så fanns det såglag som gick runt med långsågen och slet. (Quirin)

Bild Gösta målar upp i Bertil Quirins bok är en bild av ett samhälle som i princip helt är uppbyggt kring båtbyggandet. Och så har det nästan alltid varit i Kungsviken och på Orust. Båtbyggandet har spelat en central roll för människornas överlevnad. Båtbyggarkunskapen har levt och utvecklats fram till våra dagar. Kunskapen lever dessutom vidare genom att flera moderna varv, som Malö och Hallberg-Rassy, har startade i Kungsviken.

Insamling för att bevara varvet

Gösta Johanssons Varv är det enda kvarvarande äldre varvet i Kungsviken. På andra håll finns dock andra kvarvarande varvsmiljöer, bland annat i Svineviken och Söbben,

Fastigheten Gröna Varvet har dock bjudits ut till försäljning och Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv har fått möjlighet att förvärva den. För att kunna köpa fastigheten bedriver föreningen en insamling så att de får tillräckligt med pengar.

Bidrag kan swishas till: 123 26 802 70
Eller så kan de sättas in på bankkonto: 8353-5 3635561-8
Göm inte ange namn.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!