Svenska landningar av sik och lax 2023

Lax och sik fiskas i insjöar och i Bottniska viken. Detta handlar bara om fisket i Bottenhavet och Bottenviken. Svenska landningar av sik och lax från Bottniska viken är små men av ekonomisk betydelse för fisket i Norrland. Läs mer…

Norrlandskustens fiskare – Lutström och Innala

Allan Lutström och Arne Lutström är två yrkesfiskande bröder i Nikkala utanför Kalix som bland annat fiskar siklöja med trålare på hösten. I alla fall tidigare har de också fiskat siklöja med not (eller landvad som vi skulle säga i Västsverige). När det gäller siklöja sker det dock inte från land utan från isen. Läs mer…