Västkustöar som överlever trots dåliga odds – Flatön/Malö

Flatön på 830 ha och Malö på 122 ha är två öar som sitter ihop med en bro. Öarna har tillsammans 239 invånare (2012) varav 204 på Flatön och 35 på Malö. Flatön består i princip av två delar som kallas Ängön och Flatön. Läs mer…