Västkustöar som överlever trots dåliga odds – Flatön/Malö

Flatön på 830 ha och Malö på 122 ha är två öar som sitter ihop med en bro. Öarna har tillsammans 239 invånare (2012) varav 204 på Flatön och 35 på Malö. Flatön består i princip av två delar som kallas Ängön och Flatön. Öarna lever idag i huvudsak på turism. Det har tidigare funnits fraktfart, jordbruk och fiske.

Till de två öarna finns två färjeförbindelser, dels Malöleden med en eldriven linfärja för bilar från Fröjdendal vid Morlanda på Orust till Malö, dels Ängöleden med en eldriven linfärja mellan Fruvik i Dragsmark till Ängön. De två färjelägen förbinds med en väg över öarna.

Färjeläget på Ängön. Bild: Bengt Oberger Licens: CC BY-SA 3.0

1917 hade Malö 53 invånare vilket 1970 var nere på 8 personer för att därefter öka igen. På sommaren mångdubblas befolkningen. Sen 1928 finns en kyrka på Flatön (Flatöns kapell) men det finns ingen skola på någon av öarna.

Malö strömmar med Malö till höger. Bild: Kristian Persson Licens: CC BY 2.5

De två öarna är kända för att de är omskrivna av Evert Taube vilket är väsentligt för turismen till öarna. På Malö finns också en camping, Malö Camping, men det företaget drivs inte av en bofast utan ägs av en person bosatt i Göteborg. Några större företag finns inte på ön och de bofasta tycks i huvudsak arbeta på Orust eller vara pensionärer. Men en säsongsöppen affär och restaurang finns, Handelsman Flink. Även den verksamheten är ägs dock av en sommargäst. På öarna finns en hembygdsförening, och dessutom Föreningen Flatön.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!