Bækby Illeborg – en gång storägare av fiskebåtar i Esbjerg

Anders Madsen Bækby Illeborg var på 1960- och 1970-talen en stor ägare av fiskebåtar i Esbjerg och sannolikt också på annat håll, men det är det svårare att hitta uppgifter om. Många båtar kom han över i sin egenskap av skeppsmäklare. Läs mer…