Bækby Illeborg – en gång storägare av fiskebåtar i Esbjerg

Anders Madsen Bækby Illeborg var på 1960- och 1970-talen en stor ägare av fiskebåtar i Esbjerg och sannolikt också på annat håll, men det är det svårare att hitta uppgifter om. Många båtar kom han över i sin egenskap av skeppsmäklare. Läs mer…

Furetank

1954 köpte Karl Höglund samt hans två söner Hans Höglund och Per-Gunnar Höglund sin första tanker. Detta var starten för Furetank Rederi AB. Rederiet äger 7 eller 8 fartyg och har managementavtal för ett tiotal fartyg inklusive Sigrid som transporterar kärnavfall och Läs mer…